Pieteikt jautājumu vai problēmu

Pieteikt jautājumu vai problēmu

Nodzēst

Atbildes uz jautājumiem

JautājumsJautājuma tēmaDatums un laiks
Labdien. Vai ir plānots izpļaut teritoriju starp Nākotnes ielas garāžām un Meža ielu?
SKATĪT ATBILDI
Vides jautājumi07.06.2021 12:09
Šodien, 8.jūnijā, SIA Valmieras Namsaimnieks sāka pļaut Meža ielai piegulošo teritoriju. Arī zona starp Nākotnes ielas garāžām un Meža ielu ir kopšanas procesā. Teritorijas uzkopšana tiks turpināta arī rīt.06.08.2021 16:18
Labdien, vēlējos noskaidrot, kad tiks veikta publiskā apspriede par plānoto projektu Linarda Laicena un Cēsu ielas pārbūvei. Precīzāk Linarda Laicena ielas pagarinājumu, ko vēlaties būvēt gar bijušo bānīša ceļu? Šādu pārbūvi noteikti nevajadzētu veikt pirms tuvā dzīvojošo iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanas
SKATĪT ATBILDI
Ceļu uzturēšana05.06.2021 10:12
Konkrētu laiku publiskajai apspriešanai vēl nav iespējams pateikt. Būvniecības ieceres publiskā apspriešana tiks rīkota pirms objekta būvatļaujas izsniegšanas, ja/ kad tiks uzsākta ielu pārbūves un jaunā posma būvniecības būvprojekta izstrāde.  Būvprojekta izstrādi varēs uzsākt, ja šāda projekta īstenošanai būs iespējams saņemt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Taču tā piešķiršanai vēl ir nepieciešami grozījumi  Ministru Kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi". Un tiem savukārt ir nepieciešams saskaņojums gan Ministru Kabinetā, gan Eiropas Komisijā. Aicinām tādēļ sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.valmiera.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Valmiera". 06.08.2021 16:07