Pilsēta / Par Valmieru / Ielu infrastruktūra

Pilsēta

Ielu infrastruktūra

Ziemas dienests 2020./2021.gada ziema

Ielu uzturēšana

Ielu uzturēšana ziemā tiek organizēta atbilstoši laikapstākļiem un saskaņā ar ielu uzturēšanas klasēm:

 • A klase – šo ielu tīrīšana ir jāuzsāk 30 minūšu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšana ar pretslīdes materiālu ir jāuzsāk 30 minūšu laikā no slidenuma konstatēšanas brīža.
 • B klase – ielu tīrīšana no sniega jāuzsāk 2 – 4 stundu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšanu ar pretslīdes materiālu ir jāuzsāk 2 stundu laikā no slidenuma konstatēšanas brīža vai pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma.
 • C klase – ielu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 4 stundu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem vai rievu veidošana sasalušā vai piebrauktā sniegā uz ielas brauktuves veic pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma.
 • D klase – ielu attīrīšanu no sniega, kaisīšanu un brauktuves rievošanas darbus veic pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma.

Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā tiek noteiktas no 1.novembra līdz 31.martam, bet vasaras sezonā – no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Ietvju kopšana un uzturēšana

Par ietvju, kas atrodas privāto īpašumu piegulošajās teritorijās, tīrīšanu un apstrādi ar pretslīdes materiāliem ir atbildīgi privātie īpašnieki.

Mitros un mainīgos laikapstākļos naktīs uz ietvēm var veidoties ledus kārta. Šajā laikā īpašnieka pienākums ir rūpēties par ietves apstrādi ar pretslīdes materiāliem, kas ikvienam ietvju uzturētājam pieejams kādā no 89 pilsētā izvietotām smilšu kastēm.

Veidojoties sniega segai, tas ir jātīra, novietojot to valnī gar ietves malām un saudzējot ielu komunikācijas un apstādījumus. Rūpējoties par gājēju drošību, ietves ir jānotīra līdz to cietajam segumam un jānokaisa ar smilšu kastēs pieejamo pretslīdes materiālu.

Smilšu kastes ietvju apstrādei ziemā

Ja sniega kārtiņa pārsniedz 5 cm, kur tas ir iespējams, ietves tiek tīrītas mehanizēti. Tas tiek darīts saskaņā ar sarakstu, kas nosaka ietves un to posmus, kurās mehanizēta tīrīšana ir iespējama.

Mehanizēti tīrāmo ietvju saraksts

Pamatinformācija par Valmieras ielām, to uzturēšanu

Valmierā ir:

 • 83,744 km asfaltēto ielu un ielu ar cieto segumu
 • 0,518 km ielas ar bruģakmens segumu
 • 33,568 km grantētās ielas

Pilsētā ielas klasificē atbilstoši ielas segumam, satiksmes intensitātei un saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu. Valmieras pilsētā ielas tiek klasificētas četrās klasēs: A, B1, B2, C un D klasēs. Pilsētas ielu uzturēšana un remonti tiek organizēti saskaņā ar ielu klasēm.

 • A klase – maģistrālās ielas ar cieto segumu (asfaltētas un bruģētas), kā arī ielas, pa kurām kursē pilsētas maršruta autobusi.
 • B1 klase – nozīmīgās ielas ar cieto segumu
 • B2 klase – nenozīmīgās ielas vai to posmi ar cieto segumu
 • C klase – nozīmīgākās grantētās ielas.
 • D klase – pārējās grantētās ielas.
Valmieras pilsētas ielu sadalījums pa uzturēšanas klasēm

Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā tiek noteiktas no 1.novembra līdz 31.martam, bet vasaras sezonā – no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Vasaras sezonā A un B klases ielās prioritārā secībā un, ņemot vērā plānotos kapitālos remonta darbus, pēc nepieciešamības tiek veikts ielu asfaltbetona seguma remonts. Ielās, kurās plānota pārbūve, seguma remonts netiek veikts, aizpildot tikai satiksmei bīstamās bedres.
C un D klases ielās tiek veikti seguma līdzināšanas un planēšanas darbi, kā arī prioritārā secībā tiek veikta ielu apstrāde ar putekļu absorbentu.

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195

2021.gadā notiekošās ielu pārbūves un citas investīcijas

Iedzīvotāju ērtībām un dzīves kvalitātes uzlabošanai Valmierā 2021.gadā plānoti daudzveidīgi pilsētas infrastruktūras būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi, tai skaitā pilsētas ielu infrastruktūras pārbūves un būvniecības darbi.

MATERIĀLS PAR 2020.GADA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS OBJEKTIEM VALMIERĀ

Aktuālie satiksmes ierobežojumi

Valmieras ielu būvniecība, pārbūves un remonti, dažādu ar apakšzemes komunikācijām saistīti remonti, kā arī publisku pasākumu norise mēdz radīt motorizētās satiksmes ierobežojumus. Valmieras pilsētas pašvaldība jau iepriekš atvainojas par šo ierobežojumu radītajām neērtībām, kā arī aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ņemt vērā izvietotās satiksmes orgaizēšanas zīmes.

AKTUĀLIE SATIKSMES IEROBEŽOJUMI VALMIERĀ

Automašīnu plūsmu mērījumi

Lai pašvaldībai būtu objektīva informācija par satiksmi Valmieras ielās, Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2018.gada decembra Valmierā veic nedēļu ilgus automašīnu plūsmu mērījumus. Mērījumi tiek veikti, izmantojot mērierīci SDR Traffic (https://www.datacollect.com/en/products/systems/sdr-traffic/overview/), ļaujot mērījuma periodā fiksēt automašīnu plūsmu virzienus, automašīnu skaitu un intensitāti, automašīnu tipus un automašīnu braukšanas ātrumu.

Interaktīvā karte apkopo vietas, kur Valmierā veikti automašīnu plūsmas mērījumi, piedāvājot šādu informāciju: mērījuma veikšanas laiks; katrā no braukšanas virzieniem fiksētais kopējais automašīnu skaits; vieglo automašīnu skaits; kravas automašīnu skaits; atļautais braukšanas ātrums; vidējais braukšanas ātrums; kā arī procentuālais ātrumpārkāpēju skaits, kuru braukšanas ātrums ir vismaz par trīs kilometriem lielāks nekā atļautais braukšanas ātrums.

Kartē ar apļa simboliem attēlotas mērījumu veikšanas vietas, uzrādot vidējo braukšanas ātrumu. Palielinot attēlu, ar trijstūra bultu norādīti automašīnu braukšanas virzieni, katram plūsmas virzienam mērījumu vietā paredzot atsevišķu simbolu.