Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Pašvaldība

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207138
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Rita Jemšika[email protected]Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja64207138
Ilmārs Eglītis[email protected]Vadītāja vietnieks20220247
Kaspars Kalniņškaspars.kal[email protected]Būvinženieris25619630
Inese Kokenberga[email protected]Ceļu būvinženiere64207862
Egīls Jansons[email protected]Būvinženieris26161170
Anda Grīviņa[email protected]Speciāliste zemes nomas jautājumos64207143
Evija Stračinska[email protected]Speciāliste telpu nomas jautājumos64228430
Armands Mencis[email protected]Nekustamā īpašuma pārvaldnieks64210871
Guntis Braslis[email protected]Speciālists mājokļu jautājumos64210871
Dzintars Francis[email protected]Nekustamā īpašuma speciālists64207862
Mārcis Āķis[email protected]Mājas pārvaldnieks (Purva iela 13)20223666

Pārvaldes darbības mērķi un funkcijas

  • nodrošināt pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzību;
  • nodrošināt pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
  • organizēt pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • koordinēt pašvaldības kompetencē esošo vides aizsardzības jautājumu risināšanu pilsētas teritorijā;
  • nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šajā nolikumā nosacītajos jautājumos. 
Nekustamā īpašuma pārvaldes nolikums (aktualizēts 22.01.2016.) Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi (aktualizēti 29.10.2020.)