Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Juridiskā nodaļa

Pašvaldība

Juridiskā nodaļa

64231694
Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Vārds UzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Gints Konošonoks  [email protected]Nodaļas vadītājs 64231694
Baiba Tūtina[email protected]Nodaļas vadītāja vietniece64207205
Zane Stuķēna​[email protected]Juriste64207634

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

*Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

JURIDISKĀS NODAĻAS GALVENIE UZDEVUMI

 • Nodrošināt tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā.
 • Sniegt rekomendācijas par juridisku jautājumu iespējamajiem risinājumiem.
 • Pārstāvēt pašvaldību valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, tiesā, kā arī citās administratīvajās institūcijās.
 • Konsultēt Valmieras iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbu.

JURIDISKĀS NODAĻAS GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

 1. Valmieras pilsētas pašvaldības konsultēšana juridiskos jautājumos
  Juridiskās nodaļas speciālistu pienākumi ir:
 • piedalīties domes komisiju un komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • piedalīties domes lēmumu projektu sagatavošanas un izskatīšanas procesos, sniedzot vērtējumu par to atbilstību Latvijas Republikas (LR) normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot normatīvo aktu projektus;
 • kontrolēt lēmumu, rīkojumu, citu normatīvo aktu atbilstību LR normatīvo aktu prasībām;
 • izskatīt iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos dokumentus un novērtēt to atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.
 1. Valmieras pilsētas pašvaldības interešu aizstāvība juridiskajos jautājumos
  Juridiskās nodaļas speciālistu pienākumi ir:
 • pārstāvēt pašvaldību tiesā;
 • apkopot materiālus, kas nepieciešami konkrētās lietas virzībai tiesu instancēs;
 • sagatavot pieteikumus, paskaidrojumus, pretprasības u.c. nepieciešamos dokumentus;
 • sagatavot lēmuma projektus nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņai, kontrolēt to izpildi;
 • izstrādāt tipveida līgumus.
 1. Valmieras iedzīvotāju konsultācija
  Juridiskās nodaļas speciālisti veic iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot paskaidrojumus pašvaldības kompetencē esošajos juridiska rakstura jautājumos:
 • sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām.
Juridiskās nodaļas nolikums (aktualizēts 03.12.2019.)