Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Apmeklētāju pieņemšanas centrs

Pašvaldība

Apmeklētāju pieņemšanas centrs

64207120
Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

E-pasts: [email protected]

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Līga Solovjova[email protected]Vadītāja64207176
Anita Vilne[email protected]Vadītāja vietniece64207170
Aija Ose[email protected]Klientu konsultante64207120
Tatjana Lauze[email protected]Klientu konsultante64207145
Santa Jarceva[email protected]Klientu konsultante64207137
Vita Kareļkova[email protected]Klientu konsultante64207121
Baiba Velpe[email protected]Domes sēžu, komiteju sekretāre64207122
Antra Medne[email protected]Klientu konsultante64210697
Aiga Kontere[email protected]Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste64207144

Darba laiks:*

P. 8.00-17.00
O. 8.00-17.00
T. 8.00-18.00
C. 8.00-17.00
Pk. 8.00-16.00

Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma!

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS CENTRA MĒRĶI UN UZDEVUMI

Mērķis: sekmēt un īstenot pašvaldības atvērtību, orientējoties uz efektīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un komersantiem.

Uzdevumi:

koordinēt:

  • pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto pakalpojumu un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu, aprakstīšanu un publicēšanu, kā arī informēt par tiem pakalpojumu saņēmējus;
  • dokumentu pārvaldību pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs;
  • koordinēt pašvaldības domes un komiteju sēžu norisi;

sniegt:

  • dzīvesvietas deklarēšanas un anulēšanas pakalpojumus;
  • pašvaldības domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības administrācijas struktūrvienībām organizatoriskus un saimnieciskus pakalpojumus.

organizēt personalizēto braukšanas karšu izsniegšanu Valmierā dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem;

pieņemt lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai par atļauju veikt apbedīšanu.

Apmeklētāju pieņemšanas centra nolikums (aktualizēts 11.12.2019.)