Pašvaldība

Kontakti

KONTAKTINFORMĀCIJA

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207120
P:8.00-12.00 un 13.00-17.00
O:8.00-12.00 un 13.00-17.00
T:8.00-12.00 un 13.00-18.00
C:8.00-12.00 un 13.00-17.00
P:8.00-12.00 un 13.00-16.00
* Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma

REKVIZĪTI

KOPĒT REKVIZĪTUS

AS SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255

AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100

AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011

AS Citadele banka, kods PARXLV22
norēķinu konts LV07PARX0006607060001

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403
Pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu konts: AS Luminor Bank, konts LV06RIKO0002013007532

Pārvaldes struktūra un kontakti