Pašvaldība

Komisijas un to sastāvs

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājsRičards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-atbildīgais sekretārsAndris AlpeusValmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks
Komisijas locekļi:Jānis BagātsValsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Rasma GrasbergaValmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Ilze KaupeValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Ģimenes atbalsta nodaļa” vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Uldis ĀbeltiņšValmieras pilsētas iedzīvotājs, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogs

Bērnu tiesību aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājaIlze PolkaValmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:Andris AlpeusValmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (Komisijas atbildīgais sekretārs)
Kaija MucenieceValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Sanita StrazdiņaValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
Iveta PāžePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja
Velga MālkalnePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītājas vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja
Indulis RūsisValmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
Rasma GrasbergaValmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Budžeta komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Artūrs SkrastiņšValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs
Andrejs GluhovsValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Saimniecisko un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs
Andris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas priekšsēdētājs
Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Inta ŠtefenbergaValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJolanta BrūniņaValmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja, arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Anda SaliņaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Guntra GrigorjevaValmieras pilsētas Būvvaldes būvinženiere
Inese Ozola-BondareValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
Indulis RūsisValmieras pilsētas pašvaldības polcijas priekšnieks

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja (ar balsstiesībām)
Komisijas locekļi:Baiba TūtinaValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece (ar balsstiesībām)
Rita PoleValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta vecākā grāmatvede (ar balsstiesībām)
Indra ČākureValmieras pilsētas pašvaldības Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja (bez balsstiesībām)

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsIlmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAnda SaliņaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos
Komisijas locekļi:Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Guntis BraslisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālists mājokļu jautājumos
Gints KonošonoksValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājsIeva Miķīte-PlusniņaValmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIeva StiģeValmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Ilmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Ričards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Ilmārs SkādulisSIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Toms UpnersPašvaldības domes deputāts, iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Iveta PāžePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja
Inta ŠtefenbergaPašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Finanšu dienests” finanšu direktore
Ilze EglājaBiedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja

Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:Ieva Miķīte-PlusniņaValmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Inta ŠtefenbergaValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

Koku novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Ilmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
Līga BieziņaValmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Dace ElbreteValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja
Eksperti*Dzintra MiķelsoneSIA “Ainava-V” vadītāja
Vilnis VeldeVides speciālists
Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Metu konkursu žūrijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretārsRaivis GrīviņšValmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:Jolanta BrūniņaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas Būvvalde” vadītāja, arhitekte
Dace ElbreteValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja – ainavu arhitekte
Zanda LapsaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
Evita AšeradenaValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte
Inese KokenbergaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” ceļu būvinženiere

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsVija KuģeValmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:Uldis JansonsValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
Iveta Sokola-SokolovaValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja
Daina KrēpauseValmieras politiski represēto biedrības pārstāve

Pastāvīgā nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārsEvija StračinskaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos
Komisijas locekļi:Baiba TūtinaValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece
Ilmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Vugars EcmanisValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārsIlmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas locekļi:Jolanta BrūniņaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas Būvvalde” vadītāja, arhitekte
Rita PoleValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklisEdmunds ŠirsonsPašvaldības struktūrvienības „Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvniecība Rīgā” projektu vērtēšanas speciālists

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Evita Klapere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji

Ritvars TimermanisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs
Liene DorbeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
Dana ŠķērstenaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
 • Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotāji

Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Krista KrūmiņaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente
 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Kaspars Raubišķis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs

 • Krista Krūmiņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Aizvietotāji:

Andris EglītisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts
Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 • Kristīne Šmite – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotāji:

Inguna KalereCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte
Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Evita Bāliņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Anna Pukse – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Ilze Rokpelne – Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Zanda Saulīte – Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore

 • Juris Dambis – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs

Aizvietotājs: Baiba Mūrniece – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja

 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ilze Blumberga
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

 • Krista Krūmiņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Evita Klapere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ritvars TimmermanisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs
Liene DorbeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
Dana ŠķērstenaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
 • Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotāji:

Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Krista KrūmiņaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente
 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Edgars Lore – Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts
 • Lelde Zemberga – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte
 • Agrita Ķepīte – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Anna Pukse – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Jolanta Baldunčika – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Jānis Laucis – Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Aizvietotājs: Ilga Vjakse – Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā referente

 • Kristīne Lasmane – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Aizvitotājs: Sigita Rozentāle – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

 • Anita Čāčus – Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāvēs Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Agrita Ķepīte – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Jekaterina Sorokina – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Edijs Kirsanovs – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperts

Publisko izklaides un svētku pasākumu komisija

Komisijas priekšsēdētājsToms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības deputāts, iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Komisijas locekļiAndris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Rita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Eksperts*Andris ŠteimaksValsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks
*Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Satiksmes drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājsValdis StiģisVAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Valmieras rajona priekšnieks
Komisijas sekretāreAnda SaliņaNekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos
Komisijas locekļi:Ilmārs SkādulisSIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis
Jānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Ričards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Juris Zariņšiestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīkotājs
Eksperti*:Vilnis PuromsValsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris, policijas virsleitnants
Imants KrīgersVAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Valmieras nodaļas vadītājs
Anda LiepiņaSIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļas priekšniece
Sarmīte PērkoneVAS “Latvijas Valsts ceļi” Valmieras nodaļas ceļu būvinženiere
Argils SoloveikoBūvinženieris
*Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Sporta vienības vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore
Andris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
Līga DzeneValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” direktore
Artis Jansons“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA valdes priekšsēdētājs

Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvita AšeradenaValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte
Komisijas locekļi:Toms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Iveta PāžeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja
Evija DzvinkoValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktora vietniece

Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIlmārs EglītisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
Komisijas sekretārsRaivis GrīviņšValmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore / iestādes “Valmieras pašvaldības administrācija” vadītāja
Rita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Gints KonošonoksValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsToms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras izglītības pārvalde” vadītāja
Kaija MucenieceValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo lietu pārvalde” vadītāja

Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Komisijas priekšsēdētājsRičards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vientieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Toms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Andris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Andrejs GluhovsValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, iestādes “Valmieras 2.vidusskola” direktors
Iveta PāžeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras izglītības pārvalde” vadītāja

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā pārstāvētas šādas pašvaldības: Valmieras pilsēta, Burtnieku novads, Naukšēnu novads, Mazsalacas novads, Beverīnas novads, Kocēnu novads, Strenču novads un Rūjienas novads.

Komisijas sastāvā ir arī pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, AS “Augstsprieguma tīkls”, Pārtikas un veterinārā dienesta, AS “Sadales tīkls”, SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Valsts robežsardzes, Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta, Zemessardzes 22.kājnieku bataljona, Valsts meža dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts policijas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.