Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

Izsole

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos
īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Ausekļa ielā 30, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010030201), platība 1,4581 ha, izsolē 18.06.2021. plkst. 14.00. Izsoles sākumcena – EUR 295 000, nodrošinājums – EUR 29 500, solis – EUR 10 000, reģistrācijas maksa – EUR 30. Zemes vienības izmantošanas mērķis – daudzdzīvokļu namu celtniecība;
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Jāņa Enkmaņa ielā 6, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061022), platība 1642 m2, izsolē 18.06.2021. plkst. 15.00. Izsoles sākumcena – EUR 11 500, nodrošinājums – EUR 1 150, solis – EUR 500, reģistrācijas maksa – EUR 30

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 17.06.2021. plkst. 16.00. Reģistrācija izsolēm darba dienās darbalaikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā vai iesūtot elektroniski parakstītu pieteikumu ar prasītajiem papildus dokumentiem uz e-pastu: [email protected] Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 20220247.


  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553, kas sastāv no: zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas apbūves: ar kadastra apzīmējumu 94010080553001 – slimnīca, 4778,5 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553003 – piebūve, 619,0 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553007 – noliktava, 130,1 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553008 – sūkņu māja 30,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553009 – garāža 641,1 m2 platībā.

Izsole notiks 2021.gada 15.janvārī plkst.11.00 SIA “Vidzemes slimnīca” Jumaras ielā 195 Valmierā, LV-4201, C korpusa, 7.stāvā, konferenču zālē Nr.725. Izsoles nosacītā sākumcena 159000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR, nodrošinājums par piedalīšanos izsolē 15900,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 150,00 EUR. Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Rakstiska pieteikuma iesniegšanas termiņš, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2021.gada 14.janvāra plkst.16.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem tīmekļvietnē www.vidzemesslimnica.lv un pieteikumu reģistrācija izsolei notiek darba dienās darba laikā Jumaras ielā 195 Valmierā, LV-4201, C korpusa 7.st. lietvedībā, telpā Nr.715.