Pakalpojumi / Vienreizējs pabalsts ārkārtējā situācijā

Vienreizējs pabalsts ārkārtējā situācijā

AKTUĀLI COVID-19 krīzes pabalsta saņemšana

Krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā var saņemt personas, kas:

 • nesaņem dīkstāves pabalstu;
 • personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā vienu mēnesi vai ilgāk, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, persona ir pašnodarbinātā un ir zaudējusi ienākumu avotu. Arī gadījumos, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās);
 • personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam);
 • persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Klātienē pieprasījums Covid-19 krīzes pabalsta saņemšanai iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 1.stāvā, 105.kabinetā.

Lai neklātienē iesniegtu pieprasījumu Covid-19 krīzes pabalsta saņemšanai:

 • klikšķiniet uz saiti “E-iesniegums iestādei“, nokļūstot valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv;
 • autorizējieties ar kādu no piedāvātajiem Jums pieejamajiem autentifikācijas veidiem (internetbanka, eID, eParaksts, eParakstsmobile);
 • atveroties e-pakalpojuma izpildes formai, atzīmējiet, ka esat iepazīstieties ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, klikšķiniet `Tālāk`;
 • iestāžu sarakstā sameklējiet `Valmieras pilsētas pašvaldība`, klikšķiniet `Tālāk`;
 • aizpildiet sadaļu `e-iesnieguma saturs` (apakšsadaļā `Tips` izvēlieties `Lūgums`) un, noklikšķinot `Izvēlēties datni`, pievienojiet Jūsu datorā saglabāto aizpildīto iesniegumu;
 • sadaļā `iesniedzēja kontaktinformācija` klikšķiniet `Pievienot`, norādot savu adresi, pārējo kontakinformāciju un veidu, kā vēlaties saņemt atbildi;
 • nākamajā solī varēsiet vēlreiz pārbaudīt, kā noformēts Jūsu iesniegums, un, ja viss kārtībā, klikšķiniet `Iesniegt`.

Tiesības saņemt pabalstu jebkurā citā ārkārtas situācijā – stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai iepriekš neparedzami apstākļi, ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Valmieras pilsētā un ārkārtas situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā klienta sociālo situāciju, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ārkārtas situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 28.04.2020.