A A A

Valmieras tehnikums jaunu attīstības virzienu meklējumos

Līdzīgi kā lielākā daļa Latvijas profesionālās izglītības iestāžu, arī Valmieras tehnikums patlaban izstrādā savu attīstības stratēģiju 2021.-2027. gadam.

Sekmīgi aizvadīta virkne apmācību un darba grupu sanāksmju, taču vēl nepieciešams noskaidrot arī plašāku sabiedrības viedokli, kas pandēmijas apstākļos nav iespējama klātienē.

Tamdēļ ir izstrādāta vairāku līmeņu aptaujas anketa, ar kuras palīdzību Valmieras tehnikums vēlas noskaidrot arī dažādu ar Valmieras tehnikumu vairāk vai mazāk saistītu mērķa grupu viedokli.

Rūpējoties par Valmieras un Vidzemes reģionam patlaban un nākotnē nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, Valmieras tehnikums aicina aizpildīt aptaujas anketu.

Anketa pieejama šeit: https://02aryz8cvb3.typeform.com/to/tlTrZ1rU