A A A

Aktualitātes Valmieras pilsētā 2020/2021

Tradīcijas ir stipras. Gada sākumā, pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas, allaž tika organizēta iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku par paveiktajiem un uzsāktajiem darbiem aizvadītajā gadā un jaunā gada prioritātēm.

Šoreiz Jānis Baiks tiekas ar jums tiešsaistes prezentācijā, kurā informē par:

-Valmieras ekonomiskajiem rādītājiem

-Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam

-paveiktajiem lielākajiem darbiem 2020.gadā

-plānotajiem lielākajiem darbiem šajā gadā