A A A

Rīcība, ja mājoklī aizsalis ūdensvads

ReTV veidots sižets par mājokļu īpašnieku gatavību ūdensvadu aizsalšanai aukstajā laikā.