A A A

Nodibinājuma "Centrs Valdardze" darbība

ReTV veidots sižets par nodibinājuma "Centrs Valdardze" darbību pandēmijas laikā.