A A A

Katlumāja Dakstiņu ielā 1 Valmierā

2020./2021.gada apkures sezona Valmierā sākās ar jaunas katlumājas atklāšanu Dakstiņu ielā 1 Valmierā, kas ražos siltumenerģiju lielākajai daļai Valmieras Gaujas labā krasta centralizēti piegādātās siltumenerģijas patērētājiem. Jaunā šķeldas katlumāja ne tikai veicinās Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiks ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.