A A A

VARAM informē par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno iedzīvotāju informēšanas kampaņu par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu pilsētvidē ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām darbībām, lai piesārņojumu mazinātu.