A A A

Uzsāk namu pārslēgšanu pie jaunizbūvētās siltumtrases

Jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1 Valmierā ir nodota ekspluatācijā. Lai mājsaimniecības saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus, tiek pielāgoti tīkli jaunās katlumājas darbības nodrošināšanai. Pieslēdzot pārbūvēto siltumtrasi jaunajai katlumājai, daudzām Gaujas labā krasta mājsaimniecībām Valmierā augusta beigās un septembrī būs nepieciešams garāks siltumenerģijas piegādes atslēgums.