A A A

Valmieras estrādes jaunās grīdas slogošana. Dejo TDA "Gauja"

~Jūnija sākumā Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi atsāka klātienes mēģinājumus. Tautas deju kolektīviem mēģinājumi norisinājās Valmieras estrādē, kur šajā pavasarī tika ieklāta jauna koka grīda. Noslēdzot sezonu, Valmieras estrādes jauno grīdu savā 75. jubilejas gadā iedejo TDA "Gauja".

"Es izjāju prūšu zemi" - dejo TDA „Gauja” un TDA "Gauja" vidējās paaudzes deju kolektīva dejotāji.
"Buobu dancis" - dejo TDA "Gauja" vidējās paaudzes deju kolektīva un senioru deju kolektīva "Gauja FIX" dejotājas.

Video: Emīls Spuņģis