A A A

Atbrīvošanās no atkritumiem iespējas Valmierā

Lai nepieļautu atkritumu nokļūšanu vidē, Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” par ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākumu paredz iesaistīšanos dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem (Eko punkti), vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (Eko laukumu). Ērtas atkritumu šķirošanas un nodošanas iespējas ir arī privātmājās dzīvojošajiem.