A A A

Noslēdzies projekts "Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana"

Projekta "Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana" (INSURE) mērķi bija palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vietu attīrīšanas metožu izmantošanu Centrālbaltijas reģionā, uzlabot šo vietu attīrīšanas vadības metodes, kā arī uzlabot šo vietu vizualizāciju un prioritizēšanu. Valmierās pilot-vietā, bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9, tika izmēģinātāta biostimulācija ar elektrokinēzi. Vairāk informācijas par projektu pieejama šeit.