A A A

Gada valmierietis 2018 - Ineta Amoliņa

Pateicamies "Gada valmierietis 2018" apbalvojuma saņēmējai Inetai Amoliņai par katra izglītojamā individuālo spēju attīstību, par patriotisma veicināšanu un Valmieras vārda popularizēšanu, stāstot par Latvijas un Valmieras notikumiem, organizējot dažādas norises, ar aizrautību vadot mācību stundas skolā.