A A A

Ko NEDRĪKST mest IEPAKOJUMA KONTEINEROS

ZAAO darbības reģionā iedzīvotājiem ir pieejami gandrīz 1500 konteineri dalītai iepakojuma vākšanai -  stikla, kā arī papīra, metāla un polimēru bezmaksas nodošanai pārstrādei. Ieskaties un atpazīsti pārstrādei derīgos materiālus! Pārstrādei nederīgie materiāli ir jāievieto sadzīves atkritumu konteinerā.