A A A

Projekta "Skola 2030" ieviešanas seminārs

16.maijā Valmieras Valsts ģimnāzijā notika projekta “Skola 2030” projektā ne-iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu ar kompetenču pieejā balstītu mācību saturu iepazīstināšana.