A A A

Tu jautā

Nosūtīt

Abildes uz jautājumiem

Jautājums Jautājuma tēma Datums
Labdien. Kādi darbi notiek pie Vanšu tilta? Kas tur plānots?
Pārgaujas pusē esošie zemes gabali pie Vanšu tilta ir privātu īpašnieku zeme, kur tika veikti zemes organizācijas darbi. Pagaidām ēku vai jebkādi citi būvniecības darbi saskaņā ar Valmieras pilsētas Būvvaldes informāciju šajos zemes gabalos nav plānoti.
Sagatavota: 04.11.2019.
Vides jautājumi29.10.2019 13:38
Vai iebrauktuvē pie Annas iela 6, kadastra nr.9601 007 0215, 9601 007 0216, tiks veikta ceļa uzlabošana? No mājas naudas to nevarot.
Paldies par jautājumu! Pašvaldība veic bedrīšu remontu ielām, kas ir pašvaldības īpašums. Minētās iebrauktuves nav pašvaldības īpašumā. Tādēļ jautājums risināms iedzīvotājiem kopā ar apsaimniekotāju. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai" daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, tai skaitā piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve. Pieejamais līdzfinansējuma apjoms šādiem darbiem ir 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 20 000. Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" - "Saistošie noteikumi" - "Nekustamais īpašums". Plašāka informācija Valmieras pilsētas pašvaldības Lāčpleša ielā 2 109.kabinetā vai zvanot pa tālruni 64207145.
Sagatavota: 01.11.2019.
Ceļu uzturēšana29.10.2019 09:47
Kad tiks uzsākta Marijas ielas pārbūve? Tika atsūtīta vēstule, bet netika minēti datumi
Paldies par jautājumu! Marijas ielas pārbūvei ir ticis sagatavots tehniskais būvprojekts. Taču, ņemot vērā, ka plānotos ielu infrastruktūras  remontdarbus nosaka pašvaldības katra gada domes apstiprinātais budžets, šobrīd nav iespējams pateikt ielas pārbūves laiku. 2019.gadā diemžēl ielas pārbūvi nebija iespējams realizēt.
Sagatavota: 25.10.2019.
Ceļu uzturēšana07.10.2019 22:14
Kā var atbalstīt dzīvnieku patversmi?! Konts ?!
Paldies par vēlmi atbalstīt un iesaistīties! Ja vēlaties dzīvnieku patversmi atbalstīt finansiāli, lūdzam ar piebildi "Ziedojums dzīvnieku patversmei" plānoto ziedojuma summu pārskaitīt uz norēķinu kontu LV43UNLA0050000123558. Periodiski patversmei papildus ir noderīgs dažāds atbalsts. Par to iespējams uzzināt, konsultējoties pa tālruni 29230307. Vienmēr noderīgi ir dažādi medikamenti, atbalsts medicīniskām manipulācijām dzīvnieku klīnikās un dažāda veida dzīvnieku kopšanas aprīkojums. 
Sagatavota: 25.10.2019.
Citi06.10.2019 17:07
Labdien. Man tika atsūtīta vēstule par Marijas ielas remontēšanu, bet Netika norādīts laiks kad tas tiks sākts. Vēlējos uzzināt kad tas varētu notikt?
Paldies par jautājumu! Marijas ielas pārbūvei ir ticis sagatavots tehniskais būvprojekts. Taču, ņemot vērā, ka plānotos ielu infrastruktūras  remontdarbus nosaka pašvaldības katra gada domes apstiprinātais budžets, šobrīd nav iespējams pateikt ielas pārbūves laiku. 2019.gadā diemžēl ielas pārbūvi nebija iespējams realizēt.
Sagatavota: 25.10.2019.
Ceļu uzturēšana05.09.2019 00:24
Labdien! Kādēļ Valmierā nenotiek nekādi sporta pasākumi plašam dalībnieku lokam Be active Latvia ietvaros? Kādus pasākumus Valmieras pašvaldība organizē saviem iedzīvotājiem? https:beactive.lsfp.lv
Paldies par jautājumu! Šobrīd vēl tiek precizēti vairāki organizatoriskie jautājumi, tādēļ Valmierā notiekošie pasākumi vēl nav reģistrēti Be Active mājaslapā. Taču, līdzīgi kā 2018.gadā, arī šogad tiek plānots plašs pasākumu klāsts dažādām interesēm. 27.septembrī tiek plānots Nakts rogainings. Tajā būs paredzēta arī īpaša distance velobraucējiem. 28.septembrī - nakts peldējums Valmieras peldbaseinā. Valmieras pilsēta no 16.septembra līdz 6.oktobrim iesaistīsies arī Eiropas Sociālās riteņbraukšanas izaicinājumā, aicinot valmieriešus un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus kā ikdienas pārvietošanās līdzekli izmantot velosipēdu, vienlaikus izaicinājuma laikā krājot punktus par nobrauktajiem kilometriem. Plašāka informācija par Valmierā notiekošajiem pasākumiem vienmēr pieejama arī Valmieras pilsētas pašvaldības Facebook kontā un pašvaldības mājaslapā. Detalizētai informācijai iespējams sazināties ar sporta projektu vadītāju Rihardu Zalti, rakstot e-pastu rihards.zalte@valmiera.lv vai zvanot 64210683. 
Sagatavota: 26.08.2019.
Izglītība26.08.2019 07:01
Labdien. Vai ir iespējams sakopt pašvaldības teritoriju aiz Nākotnes ielas garāžām līdz Meža ielai.Salasīt visas drazas un stikla lauskas, kuri ir uz taciņas jau no vasaras sākuma.Tuvojas skolas laiks un bērniem jāiet uz skolu pa atkritumiem.
Paldies par sniegto informāciju! Teritoriju aiz garāžām apsaimnieko kooperatīvs. Pašvaldība informēja kooperatīva pārstāvi par nepieciešamību sakopt. Vienlaikus pašvaldības nozīmēti pagaidu algotu sabiedrisko darbu veiciēji uzkops gar Meža ielu esošo nogāzi.
Sagatavota: 26.08.2019.
Vides jautājumi20.08.2019 13:24
Labdien! Kādi veselības veicināšanas pasākumi plašam dalībnieku lokam šogad tiek organizēti Valmieras pilsētā? http:esparveselibu.lvwp-contentuploads201902VM-Pasvaldiba-4292.pdf
Paldies par jautājumu! Portāls esparveselibu.lv ir  Veselības ministrijas portāls, kas tiek veidots un uzturēts projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros. Projektā mērķis ir uzlabot pieejamību Valmieras pilsētas veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.  Valmieras pilsētas organizētie pasākumi pieejami šeit: http://esparveselibu.lv/pasakumi-pasvaldibas/page/13/?post_type=pasakums&event=valmieras-novads&eventcat=0&event_start=01.01.2019&event_end=31.08.2019 
Sagatavota: 15.08.2019. 
Izglītība14.08.2019 08:58
Izskalots un iebrucis akmeņu mūrējums ap sarkano pažarnieku bunduli, C H6-005 UH 300, Blakus namīpašumam Ausekļa iela 18.
Paldies par ziņojumu! Minētā vieta tika apsekota un tiks salabota.
Sagatavota: 08.08.2019.
Citi03.07.2019 10:59
Labdien! Vēlējos noskaidrot vai Valmierā ir pieejamas kopstrādes telpas, kurās būtu iespējams ikdienā strādāt, respektīvi, būtu nodrošināta darba platība, darba galds, krēsls un kvalitatīvs interneta pieslēgums? Paldies!
Paldies par jautājumu! Kopstrādes telpas šobrīd Valmierā ir pieejamas Valmieras biznesa inkubatorā, Purva ielā 12A. Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/valmiera
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi01.07.2019 10:49
Kapu svētki kādos datumos Valmieras kapsētās?
Kapu svētki notiek šādos datumos:7.jūlijā plkst.15.00 Centra kapos;14.jūlijā plkst.15.00 Dīvala kapos;21.jūlijā plkst.15.00 Kocēnu kapos;4.augustā plkst.16.00 Kauguru kapos.
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi14.06.2019 09:31
Kāpēc Valmierā nav neviena pieejama publiski WEB kamera?
Valmierā ir uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras. Valmieras pilsētas pašvaldības prioritāte, veicot videonovērošanu, ir sabiedrības un īpašumu drošība. Tādēļ arī videonovērošanas noteikumos videonovērošanas mērķis ir noteikts pašvaldības īpašuma aizsardzība un sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šī iemesla dēļ WEB kameras Valmierā nav uzstādītas publiskai novērošanai.
Sagatavota: 08.08.2019.
Citi11.06.2019 21:28
`
Paldies par jautājumu! Valmieras pilsētas pašvaldība šo problēmu risina jau vairāku gadu garumā. Akmeņus ielas malā uzliek iedzīvotāji. Tiek veiktas pārrunas ar iedzīvotājiem par akmeņu atkārtotu nenovietošanu šajās vietās.
Sagatavota: 08.08.2019.
Satiksme09.06.2019 23:09
Sveiki! Vai Jums ir zināms, kam pieder vai kas ir atbildīgi par garāžām Rīgas ielā 5? Un vai pašvaldībai pieder kādas garāžas centra tuvumā, kas tiek izīrētas?
Valmieras pilsētas pašvaldībai nav garāžu īpašumu Rīgas ielā 5 Valmierā. Pilsētas centrā nav Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošu garāžu. Datu aizsardzības dēļ Valmieras pilsētas pašvaldība nevar sniegt informāciju, kas ir Rīgas ielā 5 esošo garāžu īpašnieks.
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi28.05.2019 13:31
Rīgas 11 ir viens no vidi degradējošiem īpašumiem Valmierā un vēl pilsētas centrā. Konstrukcijas plaisas videji 20 cm, no RDA veikala puses, kur vecā izeja. Īpašnieks absolūti neko nedara. Ja tiltu liedz ekspluatēt Rīgā. Šajā ēkā vēl 4 stāvi pilni ar iedzivotājiem.
Atsaucoties uz Jūsu ziņojumu, ēku apsekoja Valmieras pilsētas pašvaldības būvinspektors. Ēkas bīstamība netika konstatēta.
Sagatavota: 08.08.2019.
Citi26.05.2019 21:11
Kad beidzot būs iespēja redzēt atjaunotus balto krāsu zīmējumus uz trotuāru sarkanām daļām,kas domātas velobraucējiņiem? Varbūt rudenī lietū un ziemā notiks krāsošana ??? Sausums un Saule tač' nu galīgi netraucē attiecīgajiem cilvēkiem nodarboties ar krāsu darbiem. Ielu braucamās daļas baltie marķējumi arī ir kā plukatas...
Paldies par ziņojumu! Valmieras ielu infrastruktūras horizontālo zīmējumu atjaunošana tiek veikta pakāpeniski, saskaņā ar noteiktu grafiku visas vasaras garumā. Šobrīd 2/3 šo zīmējumu ir atjaunotas. Uz veloceliņiem velosipēdu zīmējumi nav atjaunoti.
Sagatavota: 08.08.2019.
Ceļu uzturēšana21.05.2019 15:36
Vai lūdzu var kādreiz sakopt ceļu zem tilta, kas ved uz Memoriālu? Ceļš zem tilta vienos sasistos stiklos!!! Ne ar suni var paiet pastaigā, ne riteni braukt, pat apaviem cauri duras. Un tas jau gadiem...
Paldies par jautājumu! Informācija tika nodota atbildīgajiem dienestiem. Ceļš zem tilta,kas ved uz memoriālu tiks sakopts.
Sagatavota: 22.07.2019.
Ceļu uzturēšana09.05.2019 12:42
Labdien, Tuvojas jau maijs, redzu, ka patreiz ir pārtraukta vietu sadale Pii jaunajam mācību gadam. Kad tiek plānots atsākt jauno audzēkņu vietu sadali Pii?
Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.221 "Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" grupu komplektācija notiek katru gadu no 1.marta līdz 20.augustam. Process notiek lēnu, jo vecākiem, kuru bērniem vieta pirmsskolas izglītības iestādē ir piešķirta, tiek dots laiks arī lēmumam pieņemšanai. Taču līdz 20.augustam vietu sadale jaunajam mācību gadam būs noslēgusies. Lūdzam jebkuru jautājumu un individuālu situāciju gadījumā zvanīt Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu pa tālruni 64207123.  
Sagatavota: 31.07.2019.
Izglītība26.04.2019 14:40
2 menesus nedeg apgaismojums pietura pie tualetes abas pieturas
Paldies par sniegto informāciju! Pietura tika apsekota un informācija par nedegošo apgaismojumu ir nodota atbildīgajiem dienestiem.
Sagatavota: 08.08.2019.
Ielu apgaismojums23.04.2019 23:42
Vai bērnam, kas dzīvo Kocēnos un mācās Kocēnu skolā, un brauc ar sabiedrisko transportu uz Valmieru, lai piedalītos Sporta skolas treniņos, ir pieejam bezmaksas biļete vai ar atlaidi?
Paldies par jautājumu! SIA "VTU Valmiera" informē, ka bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos brauc Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību, neatkarīgi no dzīvesvietas. Valmieras Bērnu sporta skola nav kategorijā pie vispāriezglītojošajām skolām. Bet, tā kā Kocēnu novada saistošie noteikumi paredz skolēniem atbalstu abonementa biļetes iegādē, vecākus lūdzam vērsties Kocēnu novada domē vai mācību iestādē. Te ir par atlaidēm: https://vtu-valmiera.lv/atlaizu-programmas/
Sagatavota: 18.04.2019.
Sociālie jautājumi03.04.2019 21:08