A A A

Tu jautā

Nosūtīt

Abildes uz jautājumiem

Jautājums Jautājuma tēma Datums
https:www.valmiera.lvlvcovid19 lapā ir pretrunīga informācija. Vienā vietā rakstīts, ka SPKC informē, ka Valmierā Covid-19 kopējā infekcijas izplatība laika periodā 29.01.2020.-21.02.2021. ir 790 gadījumi. Tomēr zemāk esošjā grafikā parādās, ka tikai 14 dienu kumulatīvais rādītājs Valmierā uz 11.februāri vien bija 803 gadījumi.
Valmierā Covid-19 kopējā infekcijas izplatība laika periodā  29.01.2020.-21.02.2021. ir 790 gadījumi" - šis apgalvojums nozīmē, ka laikā no 2020.gada 29.janvāra Valmierā kopā ar Covid-19 infekciju slimojuši 790 cilvēki. Ja katru nākamo dienu tiek konstatēti jauni saslimšanas gadījumi, tie tiek skaitīti klāt, lai noteiktu kopējo apjomu ar inficēšanās gadījumiem Valmierā. Savukārt "14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju" tiek aprēķināts pēc īpašas formulas, kur tiek saskaitīti pēdējo 14 dienu jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi Valmierā, izdalīti ar Valmieras iedzīvotāju skaitu un sareizināti ar 100000. Pēc šādas formulas 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju tiek aprēķināts arī Slimību profilakses un kontroles centra datos. Nesakritības vērojamas, jo katrs no šiem skaitļiem skaidro atšķirīgu Covid-19 situāciju Valmierā.
Sagatavota: 23.02.2021
Citi23.02.2021 09:43
Labdien, Sakarā ar radušos katastrofālo situāciju, ko izraisījusi dr. Jakovina saslimšana, gribētu zināt, kāds ir pašvaldības plāns (gan steidzamais, gan ilgtermiņa) situācijas risināšanai. Ārsta pacientiem ieteikts vērsties pie ģimenes ārstiem: 1. RĀVIŅAS ĀRSTA PRAKSE, SIA - Stacijas iela 11, Valmiera, LV – 4201, tālr. 64207355; pēc VMNVD ziņām ārstes pacientu skaits neļauj pierakstīt jaunus pacientus. Tas nozīmē arī to, ka īslaicīga jaunu pacientu pieņemšana būs problemātiska 2. Grunte Inga - ģimenes ārsta prakse - Stacijas iela 11, Valmiera, LV – 4202, tālr. 20154420 (pieņem bērnus); pēc VMNVD ziņām ārstes pacientu skaits neļauj pierakstīt jaunus pacientus. Tas nozīmē arī to, ka īslaicīga jaunu pacientu pieņemšana būs problemātiska 3. Pauniņš Aivars - ģimenes ārsta prakse - Stacijas iela 26, Valmiera, LV – 4201, tālr. 29406096; Atrodas tajā pašā adresē, kur dr. Jakovina prakse. Jautājumi: 1. Vai ieteiktais risinājums, zinot dr. Jakovina pacientu (t.sk. hronisko) skaitu ir darboties spējīgs? 2. Raugoties ilgtermiņā, kādi ir Valmieras pašvaldības plāni, lai nodrošinātu Valmieras iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvu ģimenes ārstu palīdzību? Vai ir plānots palielināt ģimenes ārstu prakšu skaitu? Ja jā, tad kas un kad tiks darīts? Paldies!
Valmieras pilsētas pašvaldībā ir saņemts Jūsu iesūtītais jautājums par ģimenes ārstu praksēm Valmierā. Informējam, ka veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu valstī veic Nacionālais veselības dienests (https://www.vmnvd.gov.lv/lv)Valmierā un tās apkārtnē šobrīd darbojas 18 ģimenes ārstu prakses: Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā, Meža iela 7, Valmiera; Kravale Jolanta - ģimenes ārsta prakse. Jumaras iela 195, Valmiera; Pauniņš Aivars - ģimenes ārsta prakse. Stacijas iela 26, Valmiera; ŅINAS GAILĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA, Brīvības iela 44, Valmiera; DH prakse, SIA, Ausekļa iela 25-29, Valmiera; I. RĀVIŅAS ĀRSTA PRAKSE, SIA, Stacijas iela 11, Valmiera; Grunte Inga - ģimenes ārsta prakse, Stacijas iela 11, Valmiera; Berga Rudīte - ģimenes ārsta prakse, Bastiona iela 24, Valmiera; Krustiņa Dace - ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse, Bastiona iela 24, Valmiera; Lasmane Māra - ģimenes ārsta prakse, Bastiona iela 24, Valmiera; ĢIMENES ĀRSTA INTAS AUZIŅAS PRIVĀTPRAKSE, SIA, Bastiona iela 24, Valmiera; Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse, SIA, Bastiona iela 24, Valmiera; Vilcānes Annas - ģimenes ārsta prakse, Bastiona iela 24, Valmiera; KĀRVINS, SIA, Stacijas iela 26, Valmiera; Poikāne Guna - ģimenes ārsta prakse, Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts, Burtnieku novads; ASAFREJA, SIA, Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, otrā prakses vieta - Stacijas iela 11,Valmiera; Bērziņa Inga - ģimenes ārsta prakse, Jumaras iela 195, Valmiera; Saleniece Sarmīte - ģimenes ārsta prakse. Uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību, Valmierā darbojas divas nesen atvērtas ģimenes ārstu prakses: Beātes Salenieces un Annas Vilcānes ārstu prakses.Savukārt dr.I.Gabrānes ārstes praksē strādā arī ģimenes medicīnas rezidents. Būtiski arī, ka šobrīd nav noteikts maksimālais pacientu skaits, ko drīkst reģistrēt vienā ārsta praksē. 
Sagatavota: 10.02.2021.
Sociālie jautājumi15.01.2021 14:46
Sveiki! Mūsu pilsētas moto ir "Dzīvojam zaļi!", gribam sakoptu, dabīgu un tīru pilsētu. Tad kāpēc kokus, kuri ir pilnīgi veseli, nevienam netraucē un skaisti papildina kopējo ainavu, zāģē nost, nevis tikai mazliet apzāģē? Esmu ļoti sarūgtināta par šādām darbībām, jo ar katru brīdi Valmiera paliek arvien nedabiskāka.....Paldies!
Ikviena ārpus meža augoša koka kopšanai pilsētā, ja tā stumbra apkārtmērs ir lielāks par 20 cm un ja tas nav augļu koks), tā īpašniekam pirms darbu veikšanas ir jāsaņem Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja. Šī komisija ir izveidota ar mērķi nodrošināt Valmieras pilsētas apstādījumu aizsardzību un veicināt Valmieras ainavas veidošanu atbilstoši vides kvalitātes un dabas aizsardzības noteikumu prasībām un Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumam.  Saņemtos koku ciršanas vai kopšanas iesniegumus Koku novērtēšanas komisija izvērtē izbraukuma sēdēs, katru no kopšanai vai ciršanai pieteiktajiem kokiem apsekojot dabā, klātienē. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību. Ja koks nerada draudus un nav bīstams, Koku novērtēšanas komisija pieņem lēmumu par motivētu koku ciršanas atteikumu vai atļauju koku nocirst, atlīdzinot zaudējumu par pilsētas dabas daudzveidības samazināšanu. Atlīdzināmā zaudējuma apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients). Tādējādi, Koku komisijai izvērtējot ciršanai pieteiktos kokus dabā, tiek nodrošināta pilsētas koku saglabāšana, ja tas ir iespējams, un netiek pieļauta patvaļīga koku zāģēšana. Diemžēl ne visus kokus ir iespējams saglabāt. Ja koks ir stipri bojāts, tas nav vairs dzīvotspējīgs vai ir kļuvis bīstams, lietderīgāk ir koku nozāģēt un, ja iespējams, iestādīt tā vietā jaunu. Pilsētas centrā, Rīgas ielā, abās pusēs bija galotņotas parastās liepas. Taču šī liepu suga galotņošanai ir nepiemērota. Apzāģēšanas rezultātā kokiem bija sākusies trupe un atmiršana, bojājot gan koku izskatu, gan veicinot to paātrinātu bojāeju. To sakopšana nebija vairs iespējama, tādēļ tika pieņemti lēmumi par to nozāģēšanu, paredzot jaunus liepu stādījumus. Pie veikala "Tornis" tika nozāģēti ielas malā augoši daļēji nokaltuši bērzi. Būdami trausli koki, tie bija kļuvuši bīstami gājējiem un automašīnām. Pie īpašuma Beātes ielā 28 augošais bērzs ciršanai tika pieteikts pastāvot bažām par koka bīstamību. Ciršanai pieteiktajam āra bērzam tika lūgts atzinums no Dabas aizsardzības pārvaldes. Dabas aizsardzības pārvalde konstatēja, ka, lai arī koks ir augtspējīgs, tam ir iztrupējušas apakšējo zaru zāģējuma vietas, ietekmējot koka izturību pret nolūšanu. Pamatojoties uz šo atzinumu, arī pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai nebija iebildumu pret koka nozāģēšanu. 
Sagatavota: 23.12.2020.
Vides jautājumi14.12.2020 10:11
Vēlos lūgt Valmieras Namsaimnieka apsaimniekoto māju kāpņu telpās izvietot informāciju par aizliegumu smēķēt uz lodžjām un kāpņu telpās, pamatojoties uz Valmieras Domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Paldies!
Paldies par ierosinājumu! Par šo ierosinājumu tika informēts SIA "Valmieras Namsaimnieks". SIA "Valmieras Namsaimnieks" informē, ka par ziņojuma dēļa saturu atbildību uzņemas māju vecākie. Daudzās SIA "Valmieras Namsaimnieks" apsaimniekotajās mājās, kur šāda problēma ir aktuāla, stāvos tiek izlikti brīdinājumi par smēķēšanas aizliegumu. Šīm mājām SIA "Valmieras Namsaimnieks" arī sagatavo informatīvu materiālu, ko uzlikt uz ziņojumu dēļiem vai ievietot pasta kastītēs. Par šo jautājumu, kur tas ir aktuāli, tiek runāts arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs. Tomēr ziņojumu dēļi ir nelieli. Kā informē SIA "Valmieras Namsaimnieks", nereti tur informācijas ir tik daudz, ka cilvēki to nelasa. Tādēļ tiek atstāta tikai pati būtiskākā informācija. Tādēļ, saskaroties ar aktuālu smēķēšanas problēmu, lūdzam jautājumu pārrunāt ar savas mājas vecāko vai par konkrēto vajadzību sazināties ar SIA "Valmieras Namsaimnieks" dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistiem pa tālruni 64224117.
Sagatavota: 23.12.2020.
Citi11.12.2020 22:12
Labdien! Gājēju pāreju marķējums! Pašlaik, mitrumā un pie neliela sala ļoti slīd baltais slānis uz gājēju pārejām. Novērots uz Beātes ielas, pie Maxima. Vai iespējams tam iestrādāt kādas pretslīdes rievas?
Paldies par jautājumu! Pretslīdes rievu iestrāde sabojātu gājēju pārejas marķējumu. Taču informācija par pastiprinātu slīdamību uz marķējuma līnijām tika nodota atbildīgajiem speciālistiem rūpīgākas ziemas dienesta nodrošinātās pretslīdes apstrādes veikšanai.
Sagatavota: 23.12.2020.
Ceļu uzturēšana11.12.2020 22:08
Valkas ielas un Tērbats ielas krustojums, pilsētas domi neērta vieta. Skaisti izrotāts ozols,bet zem ozola - atbrauciet domes speciālisti un apskatiet Valmieras viesu iebraukšanas vizītkarti. Kauns jau kuro gadu.
Paldies par informāciju! Visas rudens lapas zem ozola tika savāktas.
Sagatavota: 08.12.2020.
Citi06.12.2020 20:34
Labdien! Sakiet, kādēļ ik pēc 4 gadiem verificējot skaitītājos, tas ir vairākas reizes dārgāk Valmieras pilsētas pašvaldības uzņēmuma Valmieras namsaimnieks klientiem? Rīgā tiek piedāvāts nomainīt 4 skaitītājus pret verificētiem skaitītājiem, ieskaitot to cenu, noņemt vecās plombes un noblombēt ar jaunām tos un sagatavot aktu par 28€. Kādēļ Valmierā tikai plombu noņemšana un plombēšana 4 skaitītājiem vien maksā 24,14€? Kā veidojas tik milzīgas izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības uzņēmumā Valmieras namsaimnieks? Rodas sajūta, ka Valmieras namsaimnieks klienti tiek uzskatīti par cērpamām aitiņām.
Sabiedrība SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” informē: 1.Sabiedrība piedāvā pakalpojumu "Ūdens skaitītāju maiņa", izmantojot tikai jaunus ūdens skaitītājus. 2.Ja klients vēlas uzstādīt savus verificētos  ūdens skaitītājus, jāizvēlas skaitītāju plombēšanas pakalpojums, kad Sabiedrības darbiniekam saskaņā ar Māju iedzīvotāju kopsapulcēs lemto pie klienta jāierodas divas reizes:  2.1. Pirmo reizi, plombes noņemot.  2.2.Otro reizi, plombes uzliekot un noformējot dokumentus pēc tam, kad klients skaitītājus ir verificējis un uzstādijis atpakaļ. 3.  Šādā pakalpojumā, četru skaitītāju plombju noņemšana un otrā reizē plombēšana, ietilpst: 3.1.Darba samaksa – 9,15 EUR.  3.2. Materiāli – 0,96 EUR, 3.3.Mehānismi (transports) – 5,28EUR, 3.4.Materiālu piegādes izdevumi – 0,08EIR, 3.5.    Virsizdevumi – 1,55EUR, 3.6. Peļņa – 0,77EUR, 3.7.Darba devēja sociālais nodoklis – 2,20EUR, 3.8.PVN – 4,204EUR. Tas, ka Sabiedrības darbiniekam pie klienta jāierodas divas reizes arī rada šo izmaksu palielinājumu un  tieši nav iespējams salīdzināt divus dažādus pakalpojuma veidus.  5. Klients pats izvēlas sev izdevīgāko skaitītāju maiņas vai plombēšanas pakalpojumu.
Sagatavota: 07.12.2020.
Citi03.12.2020 15:17
Vēlos pateikties par labo darbu Valmieras pašvaldības darbiniekiem. Paldies Jums visiem!
Paldies Jums arī par labiem vārdiem!
Sagatavota: 01.12.2020.
Citi01.12.2020 16:11
Jautajums loti vienkars,vaiMarijas iela 19,kur nav asvalta ir iznemums neskuret to mazo gabalinu.Braucot masinam maminam ar ratiniem jalec krumos. Masinam braucot jabrauc pa ietvi,nobraukajot cita teritoriju.Cik zinu tad daudzi ir neapmierinati,it seviski kam jalauz masinas.Tomer citiem tur jabrauka vairakas reizes diena un patikami tas nav,ludzu pacentieties to uzlabot vai noskuret.
Paldies par ziņojumu!Informācija nodota pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem. Grantēto ielu uzturēšanai, kad ir atbilstoši laikapstākļi, periodiska greiderēšana ir nepieciešama. Taču sniega slaucīšana Jūsu minētajā Marijas ielas posmā šobrīd nenotiek.
Sagatavota: 30.11.2020.
Ceļu uzturēšana28.11.2020 16:52
Vai ir apkopota aktuālā informācija un pieejama online par saslimušajiem pacientiem ar Covid19 Valmierā. Kurās vietās Valmierā ir perēkļi un potenciāli bīstamāki riska grupā esošiem iedzīvotājiem?
Labdien! 14 dienu kumulatīvā saslimstība Valmierā uz 21.oktobri ir 6. Valmierā Covid-19 infekcijas izplatība  laika posmā 29.01.2020.-21.10.2020 ir 52 gadījumi (šeit iekļauti arī atveseļošanās gadījumi). Aktuālajai informācijai par Valmieru iespējams sekot līdzi Valmieras mājaslapā https://www.valmiera.lv/lv/covid19/covid19_aktualitates/ Valmieras pilsētas pašvaldība iegūst datus no Slimību profilakses un kontroles centra publicētā apkopojuma par Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā, kur tiek fiksēta informācija no 2020.gada 29.janvāra https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939 Tāpat šeit pieejams Covid-19 apstiprināto gadījumu skaits un 14 dienu kumulatīvā saslimstība pa administratīvajām teritorijām https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/covid-19-pa-adm-terit  
Sagatavota: 22.10.2020.
Citi22.10.2020 10:18
Labdien! Pagājis nepilns gads, kopš vērsos Valmieras pašvaldībā ar lūgumu apzāģēt nokaltušos zarus sasodītiem "vērtīgiem ozoliem" Valmierā, Beverīnas ielā! Ir pagājis gads, kopš saņēmu atbildi (no 27.09.2019. Nr. 2.1.10.219183), ka "vērtīgo ozolu" nokaltušie zari tiks apzāģēti! Zari nav ne nozāģēti, ne apzāģēti. Viņi turpina apdraudēt gan transportu, gan riteņbraucējus, gan kājāmgājējus... Man ir viens jautājums...kam man vēl un cik reizes jāraksta, lai mani sadzirdētu??? Vai tiešām pagaidīsim kādu nelaimes gadījumu??? Ar cieņu, pensionāre Burkānciemā!
Paldies par sniegto informāciju! Beverīnas ielā esošajiem ozoliem sausie, nokaltušie zari ir apzāģēti.
Sagatavota: 25.09.2020.
Vides jautājumi17.09.2020 14:24
Vai šogad Valmierā būs lilgabarīta atkritumu savākšanas akcija?
Paldies par jautājumu! Jā, arī šogad Valmierā būs lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija. Tā šogad būs divu dienu akcija 18. un 19.septembrī kā Valmieras ieguldījums Pasaules talkā. Plašāka informācija par Lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju ir publicēta jaunākā pašvaldības informatīvā izdevuma "Valmiera" otrajā lapaspusē. Elektroniski izdevums pieejams šeit: https://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Valmieras_informativais_izdevums_septembris_1_web.pdf  Tuvākajā laikā informācija par Lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju tiks publicēta arī pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.
Sagatavota: 10.09.2020.
Vides jautājumi10.09.2020 09:56
Labdien! Lūdzu skaidrojumu un piedāvāto pašvaldības risinājumu par no 24. augusta līdz 17. septembrim gaidāmo siltumenerģijas piegādes pārtraukumu sekojošajiem nek. īpašumiem: - Andreja Upīša ielā 9, 17b; - Annas ielā 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; - Beātes ielā 13, 19, 26, 28c; - Graudu ielā 6a, 8; - Georga Apiņa ielā 10a, 14, 16, 18, 20, 22, 24; - Rubenes ielā 32, 34, 34a, 36, 38 (PII "Ezītis"), 45 (visās trīs mājās - Rubenes ielā 45-I, 45-II, 45-III); - Viestura laukumā 1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9; - Viestura aleja 3 (Valmieras Viestura vidusskola); - Raiņa iela 11 (Valmieras 2. vidusskola); - Āžkalna iela 1, 3, 5. Kāpēc šādi remontdarbi ieplānoti uz tik ilgu laiku? Kāpēc tie paredzēti septembra mēnesī, kad visi atgriežas pilsētā, atsākas skolas un bērnu dārza gaitas? Pietam nav iespējama elementāra roku dezinfekcija ar karsto ūdeni COVID-19 apstākļos!
Paldies par jautājumu! Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām, ko rada šāds, gandrīz mēnesi ilgs siltumenerģijas atslēgums tieši uz vasaras beigām, kad nepieciešams sagatavoties un uzsākt ikgadējās mācību gaitas. Ir saprotams, ka siltā ūdens nepieejamība šajā laikā rada apgrūtinošas situācijas un nopietnas neērtības. Taču lūdzam uz Jūsu sapratni un pacietību, jo šobrīd tiek īstenots lielākajai daļai Gaujas labajā krastā dzīvojošajiem valmieriešiem nepieciešams projekts, kas ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvus pakalpojumus. Ņemot vērā nepieciešamību diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus un tādējādi nodrošināt stabilu un izmaksu efektīvu siltumenerģijas ražošanu, kas atbilstu arī Eiropas Savienības prasībām vides kvalitātes nodrošināšanai, tika uzsākta jaunas katlumājas būvniecība Dakstiņu ielā 1. Vienlaikus tika pārbūvēti siltumapgādes tīkli, lai jaunajā katlumājā saražoto siltumenerģiju varētu piegādāt pilsētas namiem. Jaunā katlumāja šobrīd ir pieņemta ekspluatācijā. Lai 2020./2021.gada apkures sezonā siltumenerģiju varētu piegādāt no jaunās katlumājas, šobrīd ir uzsākta pārbūvētās siltumtrases pieslēgšana šai katlumājai, savienojot to ar namiem. Tie ir apjomīgi un laikietilpīgi darbi, ko nav iespējams veikt pa posmiem. Valmierā šādi darbi netiek īstenoti katru gadu, bet tiem diemžēl bija nepieciešams garāks siltumenerģijas pārtraukums. Plašāka informācija par šo jautājumu informācijā šeit: https://ej.uz/eb46, kā arī Re:TV videosižetā šeit: https://ej.uz/juqv.
Sagatavota: 21.08.2020.
Citi20.08.2020 09:52
Labdien! Ir sākušies vērienīgi pārbūves darbi T. Ūdera, Tālavas un Kāpu ielā. Pirms tam, sagatavojoties tiem, tika attīrītas ielu malas no krūmājiem, kas dažās vietās bija krietni saauguši. Šie krūmāji ir(bija) CERIŅI. Pavasarī ziedēšana bija neatkārtojams skaistums. Pilsētas iedzīvotāji un viesi maijā un jūnijā-ceriņu ziedēšanas laikā - mēdza šeit ierasties un pastaigāties pa reibinoši ziedošajām ceriņu alejām. Daudzviet bija nevis tikai parastie, bet šķirnes ceriņi, kuri tur tikuši iestādīti un auguši gadu desmitiem, jo ceriņiem acīmredzot patīk Gaujmalas smilšainā augsne. Ielu pārbūvas informācijā teikts, ka pēc ielu asfaltēšanas tiks sastādīti arī koki. Būtu lieliski, ja pilsētas vadība lemtu, ka pēc šo ielu sakārtošanas to malās sastādītu tikai šim pilsētas rajonam raksturīgos ceriņus! Liepas, piemēram, te sliktāk aug, nerunājot par kādiem moderniem kokiem. Lūdzu, atjaunojiet "Ceriņu simfoniju" T.Ūdera, Tālavas un Kāpu ielā!
Ielu pārbūve diemžēl prasīja ielu atbrīvošanu no to malās augošajiem ceriņu krūmiem. Taču ierosinājums par "ceriņu simfonijas" atjaunošanu Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielā tiks ņemts vērā, ielu apzaļumošanā paredzot ceriņu stādījumus.
Sagatavota: 13.08.2020.
Vides jautājumi11.08.2020 11:14
Šobrīd ir lielas runas par VTU zaudējumu konkursā jo esot vislielākā cena. Un kā lai nebūtu, ja jāapmaksā viss. Šodien atkal autobuss KC448 no vismaz 08.40 līdz 09.20 stāv pie privātmājas Ezera ielā, kas ir ļooti tālu no visām oficiālajām stāvvietām. Šeit autobusi stāv ļoooti bieži. Tur tā naudiņa aiziet, šoferu braucienos no mājām. Šeit var atrast daudz tādu ziņu. Kad Dome kā īpašnieks vienreiz ieviesīs kārtību un, izbeidzot šos braucienus, samazinās cenu oficiālajiem braucieniem?
SIA "VTU Valmiera" skaidro, ka reisu starplaikos Valmieras autoostā visiem autobusiem gaidīt savu reisu nav iespējams vietu nepietiekamības dēļ. Tas nav iespējams arī stāvlaukumā pilsētas centrā. Pieejamās stāvvietas ir Audēju iela, stacijas laukums un Mazā Stacijas iela, kur ir noteikts stāvvietu skaits. Attālums līdz stacijas laukumam ir tāds pats kā līdz Ezera ielai, līdz ar to ir pieļaujams, ka autobusa vadītājs var atpūsties mājās.
Sagatavota: 30.07.2020.
Satiksme30.07.2020 10:55
Labdien! Mūsu pilsēta - Valmiera ir dzīvīga, sakopta un jūtamas rūpes par pilsētu un iedzīvotājiem. Katram mums ir savas gaitas un ceļi ikdienā pa kuriem pārvietojamies. Katru dienu braucot garām Vienības laukumam gribētos, ka tas vairāk iepriecinātu garāmgājējus un pārsteigtu ar pilsētas dārznieku izdomu (tam jau domāti pilsētas apstādījumi). Katru pavasari un rudeni privātmāju dārzu saimnieki dalās ar ziemcietēm, sīpolpuķēm un citiem augiem, jo pa vasaru saauguši, bet pavasarī gribas savus dārzus papildināt ar ko jaunu. Redzot, ka pilsētā ir skaistas puķu dobes un zinu, ka dārznieki spēj izcili savienot un izcelt augus. Gribēju ierosināt - aicināt pilsētas iedzīvotājus dalīties ar saviem augiem, lai veidotu pilsētas "Vienības" laukumu. Valmieras iedzīvotāji varētu dot pilsētai savu iegūldījumu, lai kopā veidojam ko skaistu.
Paldies par labajiem vārdiem un ierosinājumu! Līdzīgas iniciatīvas Valmierā ir tikušas īstenotas jau iepriekš, piemēram, puķu dobe pie memoriāla. Arī šobrīd tiek apsvērta iespēja izmantot šādas iniciatīvas pilsētvides veidošanā. Jūsu ierosinājums nodots izvērtēšanai pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem.
Sagatavota: 30.07.2020.
Vides jautājumi30.07.2020 10:54
Vai Valmieras maratons 20.septembrī šogad notiks? RV107 pasākuma laikā Valmieras maratona organizators uz skatuves apgalvoja, ka būs, bet neteica neko sīkāk. Ja notiek, tad kā un kur var pieteikties? P.S. Nevar taču maratonam sagatavoties viena mēneša laikā, šīs distances skrējējiem būtu jāzin vai var rēķināties ar šo pasākumu vai plānot dalību citur!
Paldies par jautājumu un interesi! Arī šogad Valmierā 20.septembrī notiks skriešanas aktivitāšu pasākums. Šobrīd vēl notiek darbs pie maršruta izveides un organizatorisko jautājumu plānošanas. Tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.
Sagatavota: 24.07.2020.
Citi24.07.2020 14:26
Labdien! Šodien devāmies izbraucienā ar "Gaujas tramvaju". Brauciens bija brīnišķīgs, tikai vilšanos radīj nesakoptā piestātnes teritorija un piegulošā teritorija! Tuvojas Valmieras pilsētas svētki, būtu jāparūpējas par šīs vietas elementāru sakopšanu. Bez tam, šodien bija ļoti daudz viesi, kuri devās izbraucienā par Gauju! Tā taču ir mūsu pilsētas vizītkarte!
Paldies par ierosinājumu un labajiem vārdiem par braucienu ar Gaujas tramvaju! Pirms Valmieras dzimšanas dienas svinībām tiek organizēta arī pilsētas sakopšana svētkiem, tai skaitā zālāju un zālienu pļaušana. Šīs nedēļas sākumā ir plānota zāles pļaušana arī teritorijā pie Gaujas tramvaja piestātnes. Informējam arī, ka pilsētas zālāju pļaušana tiek veikta saskaņā ar pašvaldības deleģēšanas līgumu par pilsētas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību ar SIA "Valmieras Namsaimnieks". Teritorijas pļaušanas reizes un apjomi tiek saskaņoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi.
Sagatavota: 20.07.2020.
Vides jautājumi17.07.2020 16:27
Valmieras pilsētas teritorijā, Rātes upītes krastos daudzviet aug invazīvā augu suga - Sosnovska latvānis (turpmāk tekstā - augs). Šobrīd jau daudziem augiem ir izveidojušās ziedkopas ar sēklām un augs turpinās izplatīties. Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija MK noteikumiem Nr.559, zemes īpašnieka pienākums ir nepieļaut auga sēklu izplatīšanos (attīstītās ziedkopas ar sēklām jānovāc, neļaujot sēklām izbirt, un jāsadedzina). Auga ierobežošanas pasākumi jāveic līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Vai Valmierā ir plānots veikt pasākumus Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai? Kāpēc pasākumi netiek veikti savlaicīgi?
Darbus, kas saistīti ar pilsētas teritorijā augošo latvāņu iznīcināšanu, Valmieras pilsētas pašvaldība ir pasūtījusi veikt SIA "Valmieras Namsaimnieks". Konkrētos darbu izpildes laikus atkarībā no noslodzes plāno SIA "Valmieras Namsaimnieks".
Sagatavota: 01.07.2020.
Vides jautājumi29.06.2020 17:13
Sveiki. Šodien pļāva zāli bērnu rotaļu laukumā gar Meža ielu. Jautājums- vai to nopļauto zaļi arī savāks un no koka notīrīs to drausmīgo sēni?
Paldies par jautājumu! Nopļautā zāle tiks savākta. Parastā sērpiepe šogad Valmierā veidojas uz ļoti daudziem kokiem. Tas ir dabisks process, šo sēņu novākšana no Valmieras kokiem netiek plānota. Parastā sērpiepe ir viengadīga piepe, kas aug uz dzīviem vai mirušiem lapukoku stumbriem maijā un jūnijā. Sērpiepes nav indīgas.
Sagatavota: 10.06.2020
Vides jautājumi09.06.2020 16:08