A A A

Tu jautā

Nosūtīt

Abildes uz jautājumiem

Jautājums Jautājuma tēma Datums
Pie pilsētas pirts, labajā pusē, virzienā uz centru, grāvis - tur jau kādu pusgadu mētājas salauzti bērzi, haoss apkart. Zemes gabals uz pārdošanu.
Paldies par sniegto informāciju! Valmieras pilsētas pašvaldības policija sazinājās ar zemes gabala īpašnieku. Īpašnieks nodrošinās zemes gabala sakopšanu.
Sagatavota: 06.01.2020.
Vides jautājumi03.01.2020 22:49
Labdien! Lūdzu piesaistīt speciālistus satiksmes organizācijas plānošanā Valmieras pilsētā. Līdz šim novērotais ceļa zīmju un ceļu apzīmējumu pretrunīgums un neatbilstība ceļu satiksmes noteikumiem rada iespaidu, ka satiksmes organizāciju Valmierā plāno un realizē cilvēki, kuriem nav par likumīgi iegūtas vadītāja apliecības. Vairākās vietās ceļa apzīmējumi un ceļa zīmes spiež autovadītājus pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Piemēram pie Valsts policijas ēkas Lilijas ielā, braucot virzienā no Garās ielas, ir atļauta apstāšanās vietā kur turpina savu darbību nepārtrauktā ceļa apzīmējumu līnija, kas aizliedz apdzīšanas manevru. Pēc Latvijā spēkā esošiem Ceļu satiksmes noteikumiem, vadītājiem būtu aizliegts veikt ceļa malā stāvošo automašīnu apbraukšanu, šķērsojot nepārtraukto ceļa apzīmējumu līniju. Autovadītāji iekļūst tupikā, jo uz priekšu braukt aizliegts, apgriezties braukšanai pretējā virzienā tur ir aizliegts un iebraukt krustojumā atpakaļgaitā tur ir aizliegts. Piespiedu kārtā nākas pārkāpt noteikumu prasības.
Paldies par ierosinājumu! Garā iela šajā vietā ir pašaura, taču satiksme uz tās nav ļoti intensīva, kā arī vieta automašīnu novietošanai ir nepieciešama. Pavasarī, kad būs atbilstoši laikapstākļi darbam ar ielu braukšanas joslu horizontālo marķējumu, nepārtrauktā ielas viduslīnija tiks saīsināta.
Sagatavota: 09.01.2020.
Satiksme23.12.2019 08:48
Labdien! Vēršamies pie Jums ar jautājumu,Mednieku,Imantas,Beites,Sūnu un Salnu ielas iedzīvotāji.Vai būtu iespējams Mednieku un Sloku ielas krustojumā uzstādīt ielu apgaismojumu? Bērni un pieaugušie vakara stundās,nākdami mājās no Olimpiskā centra treniņiem,jūtas ļoti neomulīgi,jo šī vieta ir pinīgi tumša.Blakus mežs,krūmi.Bieži neredz,kur vispār ir iela.Būsim ļoti pateicīgi par pozitīvu risinājumu!Paldies.
Paldies par sniegto informāciju un problēmas aktualizēšanu! Minētajās ielās šobrīd nav izveidotas atsevišķas ielu apgaismojuma līnijas, un apgaismojuma laternas, kur tas ir iespējams, ir izvietotas uz AS Sadales tīkli elektrības gaisvadu balstiem.  Problēma par nepietiekamu apgaismojumu ir pieņemta zināšanai, plānojot turpmākos nepieciešamos ielu apgaismojuma uzlabojumus. 
Sagatavota: 27.12.2019.
Ielu apgaismojums20.12.2019 19:33
Labdien. Vai pašvaldības policija nevarētu pasekot, kā tiek novietots autotransports pie slimnīcas stāvlaukuma kā ir norādīts ceļa zīmē? Kāpēc gājējiem ejot pa gājēju ietvi, ir jāelpo no izpūtējiem tos dūmus.
Paldies par sniegto informāciju un uzdoto jautājumu. Informācija par problēmu tika nodota Valmieras pilsētas pašvaldības policijai. Lai līdzīgu situāciju gadījumā policija varētu operatīvi reaģēt un iesaistīties problēmas novēršanā, lūgums šādos gadījumos zvanīt pašvaldības Operatīvās informācijas centram pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484.
Sagatavota: 20.12.2019.
Ielu apgaismojums19.12.2019 14:20
Labdien. Lūdzu sakārtot pašvaldības teritoriju Pučurgas ielā 2 (haotiskas malkas krautuves, tiek izbērtas no ielām savāktas smiltisputekļi, haotiski novietoti būvmateriālu atlikumi, nepļauta zāle, utt.). Šis pašvaldības īpašums rada nesakoptas teritorijas iespaidu, degradē apkārtējos privātos īpašumus un vidi kopumā. Lūdzu sakopt minēto teritoriju un turpmāk iepriekš minētās lietas novietot neitrālā teritorjā, lai nedegradē apkārtnes iedzīvotāju ikdienas vidi.
Paldies par ierosinājumu! Tas pārsūtīts atbildīgajiem dienestiem, kas izmanto un nodrošina šīs teritorijas uzturēšanu.
Sagatavota: 25.11.2019.
Vides jautājumi23.11.2019 13:02
mani interesē, kur Valmierā ir iespējams vegāniski paēst?
Valmierā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina dažādi uzņēmumi. Taču Valmieras pilsētas pašvaldībai nav šādas apkopotas informācijas par katra uzņēmuma specifisko piedāvājumu.
Sagatavota: 20.11.2019.
Citi15.11.2019 01:51
Labdien. Kādi darbi notiek pie Vanšu tilta? Kas tur plānots?
Pārgaujas pusē esošie zemes gabali pie Vanšu tilta ir privātu īpašnieku zeme, kur tika veikti zemes organizācijas darbi. Pagaidām ēku vai jebkādi citi būvniecības darbi saskaņā ar Valmieras pilsētas Būvvaldes informāciju šajos zemes gabalos nav plānoti.
Sagatavota: 04.11.2019.
Vides jautājumi29.10.2019 13:38
Vai iebrauktuvē pie Annas iela 6, kadastra nr.9601 007 0215, 9601 007 0216, tiks veikta ceļa uzlabošana? No mājas naudas to nevarot.
Paldies par jautājumu! Pašvaldība veic bedrīšu remontu ielām, kas ir pašvaldības īpašums. Minētās iebrauktuves nav pašvaldības īpašumā. Tādēļ jautājums risināms iedzīvotājiem kopā ar apsaimniekotāju. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai" daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, tai skaitā piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve. Pieejamais līdzfinansējuma apjoms šādiem darbiem ir 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 20 000. Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" - "Saistošie noteikumi" - "Nekustamais īpašums". Plašāka informācija Valmieras pilsētas pašvaldības Lāčpleša ielā 2 109.kabinetā vai zvanot pa tālruni 64207145.
Sagatavota: 01.11.2019.
Ceļu uzturēšana29.10.2019 09:47
Kad tiks uzsākta Marijas ielas pārbūve? Tika atsūtīta vēstule, bet netika minēti datumi
Paldies par jautājumu! Marijas ielas pārbūvei ir ticis sagatavots tehniskais būvprojekts. Taču, ņemot vērā, ka plānotos ielu infrastruktūras  remontdarbus nosaka pašvaldības katra gada domes apstiprinātais budžets, šobrīd nav iespējams pateikt ielas pārbūves laiku. 2019.gadā diemžēl ielas pārbūvi nebija iespējams realizēt.
Sagatavota: 25.10.2019.
Ceļu uzturēšana07.10.2019 22:14
Kā var atbalstīt dzīvnieku patversmi?! Konts ?!
Paldies par vēlmi atbalstīt un iesaistīties! Ja vēlaties dzīvnieku patversmi atbalstīt finansiāli, lūdzam ar piebildi "Ziedojums dzīvnieku patversmei" plānoto ziedojuma summu pārskaitīt uz norēķinu kontu LV43UNLA0050000123558. Periodiski patversmei papildus ir noderīgs dažāds atbalsts. Par to iespējams uzzināt, konsultējoties pa tālruni 29230307. Vienmēr noderīgi ir dažādi medikamenti, atbalsts medicīniskām manipulācijām dzīvnieku klīnikās un dažāda veida dzīvnieku kopšanas aprīkojums. 
Sagatavota: 25.10.2019.
Citi06.10.2019 17:07
Labdien. Man tika atsūtīta vēstule par Marijas ielas remontēšanu, bet Netika norādīts laiks kad tas tiks sākts. Vēlējos uzzināt kad tas varētu notikt?
Paldies par jautājumu! Marijas ielas pārbūvei ir ticis sagatavots tehniskais būvprojekts. Taču, ņemot vērā, ka plānotos ielu infrastruktūras  remontdarbus nosaka pašvaldības katra gada domes apstiprinātais budžets, šobrīd nav iespējams pateikt ielas pārbūves laiku. 2019.gadā diemžēl ielas pārbūvi nebija iespējams realizēt.
Sagatavota: 25.10.2019.
Ceļu uzturēšana05.09.2019 00:24
Labdien! Kādēļ Valmierā nenotiek nekādi sporta pasākumi plašam dalībnieku lokam Be active Latvia ietvaros? Kādus pasākumus Valmieras pašvaldība organizē saviem iedzīvotājiem? https:beactive.lsfp.lv
Paldies par jautājumu! Šobrīd vēl tiek precizēti vairāki organizatoriskie jautājumi, tādēļ Valmierā notiekošie pasākumi vēl nav reģistrēti Be Active mājaslapā. Taču, līdzīgi kā 2018.gadā, arī šogad tiek plānots plašs pasākumu klāsts dažādām interesēm. 27.septembrī tiek plānots Nakts rogainings. Tajā būs paredzēta arī īpaša distance velobraucējiem. 28.septembrī - nakts peldējums Valmieras peldbaseinā. Valmieras pilsēta no 16.septembra līdz 6.oktobrim iesaistīsies arī Eiropas Sociālās riteņbraukšanas izaicinājumā, aicinot valmieriešus un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus kā ikdienas pārvietošanās līdzekli izmantot velosipēdu, vienlaikus izaicinājuma laikā krājot punktus par nobrauktajiem kilometriem. Plašāka informācija par Valmierā notiekošajiem pasākumiem vienmēr pieejama arī Valmieras pilsētas pašvaldības Facebook kontā un pašvaldības mājaslapā. Detalizētai informācijai iespējams sazināties ar sporta projektu vadītāju Rihardu Zalti, rakstot e-pastu rihards.zalte@valmiera.lv vai zvanot 64210683. 
Sagatavota: 26.08.2019.
Izglītība26.08.2019 07:01
Labdien. Vai ir iespējams sakopt pašvaldības teritoriju aiz Nākotnes ielas garāžām līdz Meža ielai.Salasīt visas drazas un stikla lauskas, kuri ir uz taciņas jau no vasaras sākuma.Tuvojas skolas laiks un bērniem jāiet uz skolu pa atkritumiem.
Paldies par sniegto informāciju! Teritoriju aiz garāžām apsaimnieko kooperatīvs. Pašvaldība informēja kooperatīva pārstāvi par nepieciešamību sakopt. Vienlaikus pašvaldības nozīmēti pagaidu algotu sabiedrisko darbu veiciēji uzkops gar Meža ielu esošo nogāzi.
Sagatavota: 26.08.2019.
Vides jautājumi20.08.2019 13:24
Labdien! Kādi veselības veicināšanas pasākumi plašam dalībnieku lokam šogad tiek organizēti Valmieras pilsētā? http:esparveselibu.lvwp-contentuploads201902VM-Pasvaldiba-4292.pdf
Paldies par jautājumu! Portāls esparveselibu.lv ir  Veselības ministrijas portāls, kas tiek veidots un uzturēts projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros. Projektā mērķis ir uzlabot pieejamību Valmieras pilsētas veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.  Valmieras pilsētas organizētie pasākumi pieejami šeit: http://esparveselibu.lv/pasakumi-pasvaldibas/page/13/?post_type=pasakums&event=valmieras-novads&eventcat=0&event_start=01.01.2019&event_end=31.08.2019 
Sagatavota: 15.08.2019. 
Izglītība14.08.2019 08:58
Izskalots un iebrucis akmeņu mūrējums ap sarkano pažarnieku bunduli, C H6-005 UH 300, Blakus namīpašumam Ausekļa iela 18.
Paldies par ziņojumu! Minētā vieta tika apsekota un tiks salabota.
Sagatavota: 08.08.2019.
Citi03.07.2019 10:59
Labdien! Vēlējos noskaidrot vai Valmierā ir pieejamas kopstrādes telpas, kurās būtu iespējams ikdienā strādāt, respektīvi, būtu nodrošināta darba platība, darba galds, krēsls un kvalitatīvs interneta pieslēgums? Paldies!
Paldies par jautājumu! Kopstrādes telpas šobrīd Valmierā ir pieejamas Valmieras biznesa inkubatorā, Purva ielā 12A. Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/valmiera
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi01.07.2019 10:49
Kapu svētki kādos datumos Valmieras kapsētās?
Kapu svētki notiek šādos datumos:7.jūlijā plkst.15.00 Centra kapos;14.jūlijā plkst.15.00 Dīvala kapos;21.jūlijā plkst.15.00 Kocēnu kapos;4.augustā plkst.16.00 Kauguru kapos.
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi14.06.2019 09:31
Kāpēc Valmierā nav neviena pieejama publiski WEB kamera?
Valmierā ir uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras. Valmieras pilsētas pašvaldības prioritāte, veicot videonovērošanu, ir sabiedrības un īpašumu drošība. Tādēļ arī videonovērošanas noteikumos videonovērošanas mērķis ir noteikts pašvaldības īpašuma aizsardzība un sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šī iemesla dēļ WEB kameras Valmierā nav uzstādītas publiskai novērošanai.
Sagatavota: 08.08.2019.
Citi11.06.2019 21:28
`
Paldies par jautājumu! Valmieras pilsētas pašvaldība šo problēmu risina jau vairāku gadu garumā. Akmeņus ielas malā uzliek iedzīvotāji. Tiek veiktas pārrunas ar iedzīvotājiem par akmeņu atkārtotu nenovietošanu šajās vietās.
Sagatavota: 08.08.2019.
Satiksme09.06.2019 23:09
Sveiki! Vai Jums ir zināms, kam pieder vai kas ir atbildīgi par garāžām Rīgas ielā 5? Un vai pašvaldībai pieder kādas garāžas centra tuvumā, kas tiek izīrētas?
Valmieras pilsētas pašvaldībai nav garāžu īpašumu Rīgas ielā 5 Valmierā. Pilsētas centrā nav Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošu garāžu. Datu aizsardzības dēļ Valmieras pilsētas pašvaldība nevar sniegt informāciju, kas ir Rīgas ielā 5 esošo garāžu īpašnieks.
Sagatavota: 22.07.2019.
Citi28.05.2019 13:31