A A A

Tu jautā

Nosūtīt

Abildes uz jautājumiem

Jautājums Jautājuma tēma Datums
Labdien. Gribētos noskaidrot pa visām reizēm, kam būtu jātīra sniegs gar katoļu baznīcas mājas esošo gājēju ietvi? Laikam jau baznīcai, jo ir pieguļoša pie tās mājas, bet to nedara un gājējiem ir jālauž kājas un jāslidinās.
Labdien! Paldies par jautājumu! Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.195 "Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" zemes gabala un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu nodrošina, un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību apbūvēta zemes gabala gadījumā ir atbildīgs būves īpašnieks vai valdītājs. Zemes gabals gar katoļu baznīcu nav Valmieras pilsētas pašvaldības īpašums vai tam piegulošā teritorija. Jūsu sniegtā informācija par nenotīrītu ietvi tika nodota Valmieras pilsētas pašvaldības policijai, kas sekmē pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu. 
Sagatavota: 15.02.2019.
Ceļu uzturēšana13.02.2019 19:02
Labdien! Ņemot vērā iepriekš publicēto informāciju mēdijos par jaunā Valmieras peldbaseina jumtu, citēju -https:www.db.lvzinasfoto-valmieras-peldbaseins-pienemts-ekspluatacija-ar-noteikumu-kontrolet-jumta-strukturplatnes-izlieces-479419 - "Valmieras peldbaseins pieņemts ekspluatācijā ar noteikumu kontrolēt jumta struktūrplātnes izlieces",Papildu drošības kontrolei, kas saistīta ar iespējamu sniega slodzes palielināšanos ziemā, no 2018.gada 3.decembra ir jāuzsāk veikt jumta konstrukcijas izlieču kontrole un ne retāk kā reizi pusgadā dati jānosūta Būvniecības valsts kontroles birojam. Auditēšana tiks veikta ar speciālu digitālu sensoru palīdzību", lūdzu, sniegt sabiedrībai informāciju par uzraudzību un tās gaitu, lai būtu pārliecība par bērnu drošību peldbaseina telpās ziemas apstākļos, kad uz peldbaseina jumta ir sniegs.
Labdien! Paldies par jautājumu! 14.12.2018.  peldbaseinā ēkā tika uzstādīta jumta monitoringa sistēma (3 gab. inklinometri un bāzes stacija).  Monitoringa sistēmas darbība nodrošina konstrukciju pagrieziena leņķa mērījumus ar inklinometru, sistēmas pārvaldību ar bezvadu radiosaziņu no inklinometra uz centrālo vadības paneli, daudzlīmeņu brīdināšanu ar SMS uz vismaz 3 mobilajiem telefoniem, augošu mērījumu biežumu, ja rodas slodzes pieaugums, sistēma darbojas automātiski, ir nodrošināta piekļuve centrālajam vadības panelim caur internetu, un tiks nodrošināta mērījumu arhivēšana un pieejamība vismaz 2 gadus. Analizējot jumta monitoringa sistēmas rādītājus par 2019.gada janvāra mēnesi, konstatēts, ka konstrukciju izliece ir nebūtiska – ne vairāk kā 1/10 no ēkas konstruktora noteiktā pieļaujamā pagrieziena leņķa.Informāciju no jumta monitoringa sistēmas saņem SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” valdes loceklis un peldbaseinu nodaļas vadītāja, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes būvinženieris, kuri uzrauga izlieču kontroles rādītājus. Informācija par kontroles uzsākšanu un monitoringa sistēmas rādījumiem 5.februārī tika nosūtīta arī Būvniecības valsts kontroles birojam. 
Sagatavota: 07.02.2019.
Citi05.02.2019 10:17
Labdien! Kādēļ joprojām netiek izvests vai aizšķurēts sniegs no Garās ielas. Ir vairākkārt sūtīt e-ziņojums par problēmu infrastruktūrā? Šobrīd un jau brīvdienās daļa sniega ir kususi, kas rada milzīgas peļķes, kas appludina ne tikai ielu, bet jau daļu trotuāru, kur apgrūtināta gājēju pārvietošanās bez gumijniekiem. Šogad sniegs nav izvests ne reizi. Pateicoties Pašvaldības policijas aktivitātēm, vairākas naktis iela bija brīva no auto, bet sniegt tā arī nav aizvākts.
Labdien! Paldies par jautājumu! Sniega izvešana pilsētā tiek organizēta, kad sniega vaļņu augstums apdraud satiksmes drošību - nav iespējama krustojumu un gājēju pāreju pārredzamība. Šī iemesla dēļ pagājušajā nedēļā sniega izvešana tika organizēta no atsevišķām gājēju pārejām.  Savukārt zīmes "Apstāties aizliegts" ar stāvēšanas aizliegumu nakts stundās šajā ielā ir uzstādītas, lai no sniega varētu attīrīt ielas brauktuvi.  
Sagatavota: 06.02.2019.
Ceļu uzturēšana04.02.2019 10:58
Kāpēc visas ziemas garumā neviens netīra pilsētas ielu - Ozolu ielu? Kā arī neviens nepilda solījumu ierobežot ielā novietot automašīnas, kas iznīcina ne tikai zaļo zonu, bet arī atlikušo ielas segumu. Ielas stāvoklis neglaimo pilsētas tēlam, it sevišķi, kad tūristiem jāmēģina taisnoties domes vietā. Kā arī bērnu ar ierobežotām kustībām nevar izvest pastaigāties.
Labdien! Paldies par jautājumu! Arī Ozolu iela ir starp pilsētas ielām, kurām tiek veikta attīrīšana no uzsnigušā sniega. 2019.gadā ielai plānots izstrādāt tās pārbūves projektu, lai nākamajos gados varētu veikt tās pārbūvi un sakārtot arī virsmas segumu. 
Sagatavota: 06.02.2019.
Ceļu uzturēšana03.02.2019 13:11
Sveiki, Visu laiku Valmierā, Dārza ielā 6 (dzīvokļu māja) uz ielas varēja atstāt abās pusēs auto... Tagad ir saliktas zīmes stāvēt un apstāties aizliegts no 22:00 līdz 07:00. Jūs esat normāli? Visai mājai vairs nav kur atstāt auto pa nakti, mājas iedzīvotāji ir nikni, jo pagalmā nav vietas visiem. Un tuvākajā apkaimē nav kur atstāt. Es saprotu, ka tās zīmes ir saliktas lai var iztīrīt sniegu (kupenas sastumtās) ceļa malās pa nakti, jo pa dienu kad var atstāt, tie auto nevienam netraucē izbraukt ielu. Varbūt uzliekat tad labāk, ka vienā ceļa pusē var likt pāra datumos, un otrā ceļa pusē nepāra datumos??? Jūs tak katru dienu tās kupenas netīrīsiet? Tās zīmes jau kādu nedēļu ir, neviens to sniegu nav savācis un izvedis... vienīgais kas ir izvests tie ir cilvēku nervi, plēšoties par pagalma stāvvietām. Dariet kaut ko lietas labā!!!
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu attīrīšanu no sniega ziemas sezonā, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar kapitālsabiedrību SIA “Valmieras namsaimnieks” noteiktās pilsētas ielās izvietojusi pagaidu ceļa zīmes, kas liedz nakts laikā (no plkst. 22:00 līdz 7:30) zīmes darbības teritorijā novietot automašīnas. Dārza ielas posmā no Jāzepa Vītola ielas līdz Beātes ielai  šādas zīmes nepieciešamības gadījumā tiek uzstādītas jau kopš 2006.gada. Pēdējos gados sniega daudzums ziemā nebija tik liels, tādēļ šādu zīmju uzstādīšana nebija nepieciešama. Taču, ņemot vērā šogad uzsnigušā sniega daudzumu, šāds lēmums atkal ir tika pieņemts. Šī iemesla dēļ māju iedzīvotājiem automašīnu novietošanai nepieciešams atrast citas stāvvietas. Ja mājas iedzīvotāji vēlas un kopīgi vienojas par to, ka sniegu no ielas brauktuves gar novietotajām automašīnām regulāri notīrīs paši vai apmaksās sētnieku šī darba veikšanai, šādas ceļazīmes ielas posmā var arī neizvietot. Šis jautājums jārisina mājas iedzīvotājiem kopīgi ar mājas apsaimniekotāju. 
Sagatavota: 06.02.2019.
Ceļu uzturēšana31.01.2019 00:31
Labdien! Vai var beidzot izvest vai vismaz nošķūrēt sniegu Garā ielā? Sniega ir tik daudz, ka ir grūti noparkoties ar vieglo automašīnu, tā vienkārši iestrēgst sniega sanesumos ielas malā. Šonakt ir veikta darbības imitācija. Pieļauju, ka atskaitēs parādās, ka iela ir šonakt satīrīta. Patiesībā vietām ir kaut kas šķūrēts, vietām nav. Vai ir kāds, kurš kontrolē paveiktos darbus?
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu apsaimniekošanu ziemas sezonā, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar kapitālsabiedrību SIA “Valmieras namsaimnieks” noteiktās pilsētas ielās, tai skaitā arī Garās ielas posmā no Rīgas līdz Beātes ielai, izvietojusi pagaidu ceļa zīmes, kas liedz nakts laikā (no plkst. 22:00 līdz 7:30) zīmes darbības teritorijā novietot automašīnas.Iepriekšējos gados no mājas Garajā ielā 12 tika saņemts ierosinājums “Apstāties aizliegts” ziemas zīmes neuzstādīt, lai būtu vieta automašīnu novietošanai naktī. Šī ierosinājuma dēļ šajā ziemā zīmes sākotnēji Garās ielas posmā netika uzstādītas. Diemžēl zonā, kur parasti tiek novietotas automašīnas, mājas dzīvokļu īpašnieki sniega tīrīšanu nenodrošināja. Tādēļ izveidojās situācija, ka ielu ir grūti attīrīt no sniega. Šī iemesla dēļ tika izvietotas ziemas zīmes ar aizliegumu nakts laikā atstāt automašīnas. Kaut arī ne visi īpašnieki savas automašīnas bija aizveduši, tika mēģināts ielu notīrīt (cik to atļāva novietotās mašīnas). Ņemot vērā ielas platumu, viss sniegs tika šķūrēts uz vienu - labo pusi, lai atbrīvotu gājēju ietvi un brauktuves malu no sniega vaļņa gar ēkas ieejas durvīm, jo tur arī gājēju ietve ir diezgan šaura.Vietā, kur ilgstoši stāvēja mašīnas, ir piebraukāts sniegs, kas izveidojis ledus pieblīvējumu, ko šobrīd nevar notīrīt, taču tas netraucē novietot automašīnas. Brauktuves daļa, ko izmanto satiksmei, ir tīra. Tā ir kļuvusi arī platāka, jo vairs netraucē sniega valnis.
Sagatavota: 07.02.2019.
Ceļu uzturēšana30.01.2019 08:46
Labdien! Kad beidzot tiks atbrīvota no sniega Garā iela? Izskatās, ka šogad nav tīrīta vispār.
Paldies par jautājumu. Kvalitatīvu ielas attīrīšanu no sniega apgrūtināja ielas malās atstātās automašīnas.  Lai šo problēmu risinātu, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar kapitālsabiedrību SIA “Valmieras namsaimnieks” noteiktās pilsētas ielās izvietojusi pagaidu ceļa zīmes, kas liedz nakts laikā (no plkst. 22:00 līdz 7:30) zīmes darbības teritorijā novietot automašīnas. 
Sagatavota: 04.02.2019.
Ceļu uzturēšana28.01.2019 10:39
Pagājušajā gadā KP konstatēja arī vienu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu, kad publiskām personām - 28 pašvaldībām - piederošs uzņēmums SIA "ZAAO" nepamatoti liedza sadarbības partneriem slēgt līgumus tikai par to darbībai nepieciešamajiem dalīto atkritumu savākšanas laukumiem, uzspiežot izmantot visus "ZAAO" piederošos šāda tipa laukumus. Tāpat "ZAAO" piemēroja laukumu uzturēšanas infrastruktūras uzturēšanas maksu, kas netika balstīta uz ekonomiski pamatotiem aprēķiniem, turklāt noteiktā laika periodā dažādiem iepakojuma apsaimniekotājiem piemēroja atšķirīgu maksu. KP uzlika "ZAAO" pienākumu novērst konstatētās nepilnības, kā arī piemēroja 36 665 eiro naudas sodu. Vai sodu maksās ar tarifu paaugstināšanu atkritumu apsaimniekošanai? Kādā būs pašvaldības rīcība pret ZAAO?
Konkurences padomes veiktā pārbaude ietvēra ZAAO darbības 2010. - 2013.gadā, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem par EKO laukumu infrastruktūras izmantošanu. ZAAO un KP starpā bija viedokļu atšķirības par iespējamajiem pārkāpumiem ZAAO rīcībā, taču, lai novērstu strīda eskalēšanos un iespējamu tiesvedību, kas abām pusēm būtu ilgs un arī dārgs process, tika pieņemts lēmums izlīgt - noslēgt administratīvo līgumu.ZAAO ņēma vērā KP rekomendācijas, precizēja sadarbības noteikumus ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem. Piemērotais sods ir nomaksāts, tas nekādā veidā neietekmēja tarifu/ iedzīvotāju maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ZAAO arī turpmāk nodrošinās plašāko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu par sabalansētu cenu.
Sagatavota: 04.02.2019.
Vides jautājumi26.01.2019 12:38
Pie Valmieras rajona tiesas Garā ielā 5 ir stāvvieta kurā agrāk drīkstēja novietot automašīnas perpendikulāri ceļa malai, jo ir izveidota niša un bija izvietota atbilstoša ceļa zīme. Varēja novietot vismaz 5 automašīnas tajā nišā. Šobrīd šāda ceļa zīme nav izvietota, tādēļ saskaņā ar satiksmes noteikumiem automašīnas jāizvieto paralēli brauktuves malai, tas ir tikai 2 automašīnas tajā nišas vietā. Neskatoties uz to, ka ceļa zīme par citu izvietošanas veidu nav, autovadītāji regulāri, pārkāpjot satiksmes noteikumus, automašīnas izvieto perpendikulāri. Kaut tas atrodas pavisam blakus Valsts policijas ēkai, kur bieži var redzēt pašvaldības policijas automašīnu, ne reizi nav manīts, ka būtu uzlikti brīdinājumi vai sodi, noteikumus pārkāpušajiem autovadītājiem, tautā sauktie plāksteri. Kā Valmieras pašvaldība plāno risināt šo situāciju?
Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 19.februāra sēdē tika izskatīts jautājums par iespējamu braukšanas virziena maiņu  Garās ielas posmā no Lilijas ielas līdz Rīgas ielai. Komisija nolēma braukšanas virziena maiņu neatbalstīt, taču papildināt esošo ceļa zīmju komplektu stāvvietā pie Vidzemes rajona tiesas ēkas Garā ielā 5 ar papildzīmi Nr.834 "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā". Tādējādi minētajā stāvvietā būs atļauta automašīnu novietošana perpendikulāri brauktuves malai. 
Sagatavota: 07.02.2019.
Satiksme25.01.2019 08:38
Šodien pamanīju, ka uzstādītas jaunas ceļa zīmes Garā ielā, starp Rīgas un Beātes ielām. Tagad naktīs tur aizliekts apstāties abās ielas pusēs? Kur Valmieras pašvaldība iesaka turēt privātās automašīnas naktī daudzīvokļu māju iedzīvotājiem? Kāpņu telpās vai pagrabos tās iedzīt neizdosies. Kārtējais absurds no Valmieras vadītājiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu apsaimniekošanu ziemas sezonā, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar kapitālsabiedrību SIA “Valmieras namsaimnieks” noteiktās pilsētas ielās izvietojusi pagaidu ceļa zīmes, kas liedz nakts laikā (no plkst. 22:00 līdz 7:30) zīmes darbības teritorijā novietot automašīnas. Šādas zīmes aizliedz automašīnu novietošanu nakts stundās arī Garās ielas posmā starp Rīgas un Beātes ielām.  Šādu zīmju uzstādīšana bija nepieciešama, lai ielu apsaimniekotāji nakts laikā varētu kvalitatīvi attīrīt ielas no sniega. Šāda kārtība Valmieras pilsētā ir jau vairāk nekā 10 gadus. Ceļa zīmju uzstādīšana nepieciešama, lai kvalitatīvi varētu veikt ielu brauktuvju attīrīšanu no sniega. Lielākoties šie darbi notiek nakts laikā, tādēļ arī pagaidu ceļa zīmes automašīnu novietošanu aizliet tieši nakts stundās. Lēmums par šādu ceļa zīmju izvietošanu tiek pieņemts, kad uzsnigušā sniega daudzums būtiski apgrūtina pārvietošanos pa ielām. Pēdējos trīs gados sniega bija maz, tādēļ šādas zīmes tika uzstādītas tikai atsevišķās vietās pēc iedzīvotāju vēlēšanās.
Sagatavota: 04.02.2019.
Satiksme25.01.2019 08:31
pagajuso nedelju gajieju ietves nav tirijusi mehanizeta tehnika , Rigas iela PIE BTA , SEB TUR PASI SETNIEKI MOCIJAS PAREJAIS LABI JA 3 reizes nedela bija redzama tehnika , ietvju stavoklis neapmierinoss
Paldies par jautājumu! Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.195 "Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" īpašumiem piegulošo ietvju tīrīšana ir ēku (būvju) īpašnieku atbildība. Ietvju mehanizētā tīrīšana tiek organizēta šo īpašnieku/ sētnieku darba atbalstam. Mehanizēti gājēju ietves tīra tikai gadījumos, kad no jauna uzsnigušā sniega segas biezums pārsniedz 5 cm vietās, kur tas tehniski ir iespējams saskaņā ar noteikto sarakstu, kas pieejams Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Pilsēta" - "Ielu infrastruktūra". 
Sagatavota: 04.02.2019,
Ceļu uzturēšana13.01.2019 21:36
Vai šoziem arī būs pieejama āra slidotava? https:www.valmiera.lvlvjaunumisporta_zinas18128_bus_atverta_publiska_slidotava_pie_valmieras_2vidusskolas
Paldies par jautājumu! Jā, āra slidotavas izveide pie Valmieras 2.vidusskolas ir ieplānota arī šogad. Tās izveide ir atkarīga no laika apstākļiem - ir nepieciešams stabils sals. Tiklīdz āra slidotava būs izveidota, Valmieras 2.vidusskola noteikti aicinās visus valmieriešus aktīvi pavadīt brīvo laiku!
Sagatavota: 27.12.2018.
Citi24.12.2018 15:05
Kad tiks nonests grausts, kas biedē apkārtni jau vairāk nekā 20 gadus, bijusī KUK celtne - tur vienalga durvis atplēstas, ložņā "bomži" un bērni no jaunaunuzceltajām mājām. Sen jau vajadzētu šim īpašumam pielikt treknu punktu. 
Paldies par jautājumu! Būve šobrīd ir ieguvusi jaunus īpašniekus. Tās sakārtošana ir jauno īpašnieku uzdevums. 
Sagatavota: 27.12.2018.
Vides jautājumi03.12.2018 21:27
Nedeg apgaismojums autobusu pieturā pie Ausekļa ielas, braucot virzienā uz Kocēniem.
Paldies par informēšanu! Apgaismojuma neesamība pieturā ir saistīta ar dienesta viesnīcas pārbūvi, kur atslēgta apgaismojuma līnija. Pietura ir šīs līnijas pēdējais punkts. Līdzko tiks atjaunots apgaismojums dienesta viesnīcas pagalmā, tiks pievienota arī atlikusī līnija, tajā skaitā  autobusu pietura.
Sagatavota: 04.12.2018.
Ielu apgaismojums03.12.2018 21:23
Labs vakars! Braucot no Rīgas diennakts tumšajā laikā, allaž paveras gaismas pilns skats melnajā tumsā. Viens no pirmajiem objektiem, ko redz kā pilsētas viesis, tā vietējais, ir televīzijas tornis. Vai to varētu izgaismot uz Ziemassvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanu (piemēram, kā Eifeļa torni)? Jauku vakaru!
Paldies par interesanto ierosinājumu! Valmierā esošo televīzijas torni apsaimnieko VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", kuras kompetencē būtu jautājums par torņa izgaismošanu svētku laikā. Tādēļ Jūsu ierosinājums tika pārsūtīts VAS "Latvijas Valsts radion un televīzijas centrs" izvērtēšanai.
Sagatavota: 04.12.2018.
Citi03.12.2018 18:29
Labdien! Kur būtu jāgriežas ar ideju ierosinājumu par vienu purva dabas takas izveidi pie Valmieras robežas, kas robežojas ar Kocēnu novadu? Zeme izskatās, ka pieder Latvijas valsts mežiem. Vieta ir skaista, garums varētu būt +- 1-3 km (vēl neesmu apgājusi īsti riņķī). Tur varētu ierīkot piknika vietas un nedaudz labiekārtot vidi. Valmierā pašlaik ir tikai Sajūtu parka taka, Ģīmes dabas taka, bet tā būtu iespēja piedāvāt vēl kādu tūrisma objektu, plus aktivitāte svaigā gaisā, kā arī piesaistot pilsētai viesus, tūristus. Kā arī tagad ļoti populāri kļūst tādi objekti kā purvi, takas, ezeri u.c dabas objekti.
Labdien! Paldies par ļoti interesanto ierosinājumu! Tā kā ierosinājumā minētais zemes gabals pieder Latvijas valsts mežiem, šādas takas izveidi teritorijā var veidot tās īpašnieks - Latvijas valsts meži. Tādēļ arī ierosinājums par dabas takas izveidi būtu adresējams Latvijas valsts mežiem. Arī Valmieras pilsētas pašvaldība informēja Latvijas valsts mežus par šādu Jūsu ierosinājumu.
Sagatavota: 23.11.2018.
Citi22.11.2018 14:18
Sakiet, lūdzu, cik bieži greiderim vajadzetu braukt pa seminara ielu, lai tā butu kaut nedaudz braucama. Vai kadreiz es sagaidīšu asfaltu uz šīs ielas. Kāpec citur var ieklat segumu, bet šinī ielā es to neredzu visus 55 gadus, kamēr šeit dzīvoju. Ļoti vēlētos saņemt konkrētu atbildi, nevis tās vispārīgās, tukšās frāzes. Es nedomāju, ka asfalts te izmaksātu milzu naudu, salīdzinot ar citām ielām. Paldies jau iepriekš par atbildi!
Paldies par jautājumu! Šobrīd ir izsludināts iepirkums, lai varētu veikt grantētā Semināra ielas posma pārbūvi un asfaltēšanu. Taču, vai darbi tiks veikti 2019.gadā, būs zināms pēc budžeta pieņemšanas.
Sagatavota: 23.11.2018.
Ceļu uzturēšana16.11.2018 07:26
Nav apgaismojuma jau otro mēnesi Ausekļa ielas pietura virzienā uz pilsētu.
Paldies par sniegto informāciju! Ziņa nodota apgaismojuma uzturētājam, meklēs vainu, bet iespējams, ka tas saistīts ar kopmītņu būvi un minētajā līnijā šobrīd ir atslēgta strāva. ja būs iespējams, tad labos, ja ne, tad jāgaida, kad līnijā pados spriegumu.
Sagatavota: 23.11.2018.
Ielu apgaismojums14.11.2018 20:36
Mākslas skolas audzēkņi no Imantas, Ausekļa, Nauču ielu rajoniem uz mācībām dodas pa iestaigātu taciņu no Nauču un Mālu ielu krustojuma,  garām sociālai mājai un Purva ielas autobusu pieturai. Taciņa aizaugusi kārklu krūmiem. Skolas nodarbības beidzas ap astoņiem vakarā. Lai padarītu drošāku gājēju pārvietošanos, vajadzētu izcirst tur esošos krūmus. Viens strādnieks ar krūmgriezi to varētu paveikt pāris dienās, pat projekts nebūtu vajadzīgs.
Paldies par jautājumu! Valmieras pilsētas pašvaldība nevar garantēt regulāru šādas patvaļīgi izveidojušās gājēju taciņas kvalitatīvu uzturēšanu. Tādēļ arī nekādi taciņas ierīkošanas atbalsta darbi līdz šim nav tikuši veikti. Ja tā ir taciņa, kas ved cauri krūmiem, drošības apsvērumu dēļ ieteikums ir bērniem pēc mākslas nodarbību beigām izvēlēties iet pa pa Senču, Pučurgas un Mālu ielām. 
Sagatavota: 23.11.2018.
Sociālie jautājumi13.11.2018 08:09
Labdien! Dzirdēju tādu lietu, ka vecākiem īsti nepatīkot, kā pirmklasniekiem un vecākiem skolniekiem esot jātiek uz Viesturskolu un no skolas pa Valkas ielu. Ejot mājās no Viesturskolas, skolniekam esot jāšķērso pie Viesturskolas "Topa" veikala krustojums, jo tur esot gan luksofors, gan gājēju pāreja> Protams, ka var iet pa Valkas ielas gājēju ietvi, pa labo pusi ejot uz Superneto veikala pusi, bet, nonākot tajā krustojumā, skolniekam ir jāšķērso krustojums pa gājēju pāreju no Valkas ielas puses labās ceļā daļas uz Valkas ielas kreiso pusi. Tad jāšķērso Raiņa ielas gājēju pāreja un tad jāšķērso Rubenes iela pa gājēju pāreju, lai nokļūtu uz Rubenes ielas labo pusi, ja mājas ir Rubenes ielā Āžkalna ielā vai privātmāju rajonā utt. Vai nebūtu iespējams ierīkot gājēju pāreju uz Raiņa ielas - Latvenergo pusē, tur tāpat automašīnām ir jāapstājas pie STOP zīmes? Paldies par uzklausīšanu.
Paldies par jautājumu! Šobrīd ir izsludināts iepirkums apļa izbūvei minētajā krustojumā pie AS Sadales tīkls. Izbūvējot rotācijas apli, ielu škērsošana šajā krustojumā mainīsies - būs jāšķērso tikai viena josla kā jebkurā aplī. Taču par rotācijas apļa izbūvi būs zināms pēc 2019.gada budžeta pieņemšanas. Šobrīd gājēju pāreju izvietojumu mainīt nav ieteicams. Uz vienas ielas gājēju pārejas nerekomendē ierīkot tuvāk kā 200m vienu no otras. Tādēļ otrpus krustojumam gājēju pārejas ierīkošana radītu papildu risku satiksmes drošībai. Savukārt krustojuma šķērsošana pie veikala "TOP" Valkas un Tērbatas ielu krustojumā un divu gājēju pāreju šķērsošana uz Raiņa un Rubenes ielām ir neliels līkums gājējam, kas nodrošina papildu drošību.
Sagatavota: 23.11.2018.
Satiksme09.11.2018 09:30