A A A

Nolikumi

Nolikums Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam (.doc) apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr.601.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldībai finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.

Iesniedzējs adresē rakstisku iesniegumu Valmieras sporta attīstības padomei, to iesniedzot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.oktobrim par nākamam gadam nepieciešamo finansiālo atbalstu.

___

Iekštelpu stieņu parka iekšējās kārtības noteikumi (199.23 KB)

Iekštelpu stieņu parka iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kāda ir jāievēro iekštelpu stieņu parka telpās Raiņa ielā 3 Valmierā, LV‑4201.

Valmieras pilsētas sporta nozares attīstības stratēģija 2021.-2025.gadam (1.72 MB)