A A A

Kontaktinformācija

Valmieras Jauniešu domes sastāvs 2018/2019.m.g.

Iespēja sekot līdzi aktualitātēm!
E-pasts: valmierasjd@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/valmierasjauniesudome/

instagram: vjdome

Jaunatnes lietu speciāliste Selga Skrastiņa, tālr. 28446862, selga.skrastina@valmiera.edu.lv

Valmieras Jauniešu domes prezidente Dana Vandāna, tālr. 20245885, dana.vandaana@inbox.lv