A A A

Brīvprātīgais darbs

Lai apzinātu, popularizētu un apkopotu organizācijas, iestādes, uzņēmumus u.c., kas savu darbu veic Valmieras pilsētā un kurās ir iespējams brīvprātīgais darbs, Valmieras pilsētas pašvaldība lūdz Jūs aizpildīt šo anketu. Aizpildītu anketu lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi kristine.lace@valmiera.edu.lv Informācija tiks publicēta Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā „Jauniešiem”.

Jautājumu gadījumā vērsies Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”!

***

DEEDin – jauna pasaule brīvprātīgajiem

Jau kopš februāra vidus internetā darbojas platforma brīvprātīgajiem – DEEDin. Platformas mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā inovatīvā un mūsdienīgā veidā.

Platformā iespējams:

 • izveidot savu organizācijas vai brīvprātīgā profilu;
 • atrast vietas, kur darboties brīvprātīgi;
 • reģistrēt veiktās brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • dalīties ar pieredzes stāstiem, bildēm, video;
 • uzzināt ko jaunu par un ap brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā.

Sakrājot noteikta skaita reģistrētās stundas, "iečekojoties”, uzrakstot lasāmu stāstu par brīvprātīgā darba aktivitātēm, brīvprātīgais saņem īpašas virtuālas un reālas nozīmītes, piedalās ikmēneša labākā stāsta noskaidrošanā, kā arī iegūst atbalstītāju balviņas. Toties organizācijas var ievietot jaunumus, sludinājumus un aktuālu informāciju par savu darbību.

Aicinām brīvprātīgos un organizācijas reģistrēties www.deedin.com un sākt veidot savu brīvprātīgā vai organizācijas profilu.

***

Brīvprātīgā darba vakances, ko piedāvā Valmieras jauniešiem (13 – 25 gadu vecumā)

1. Iepazīsties ar piedāvājumu, izvēlies savu organizāciju;
2. Sazinies ar izvēlēto organizāciju, pastāsti par savām vēlmēm;
3. Saņem apstiprinājumu no organizācijas par iesaistīšanos;
4. Rīkojies – sniedz gandarījumu sev un citiem! Īsteno brīvprātīgā darba aktivitātes!
5. Apzinies, ko esi ieguvis, iemācījies!

Jautājumu gadījumā vērsties Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”!

Organizācijas nosaukums

AIESEC pārstāvniecība Valmierā

Adrese

Cēsu iela 4, Valmiera (darbs tiek veikts dažādās Valmieras vietās)

Kontaktinformācija

Anna Kārkliņa, vadītāja

valmiera@aiesec.lv

anna.stahovska@aiesec.net

29792428 (ofiss), 25643657(pers.)

aiesec.lv/valmiera
twitter.com/AIESEC_Valmiera

Galvenie darbības virzieni

Starptautiska studentu organizācija, attīsta jauniešos līderību, organizē projektus, piedāvā starptautisko prakšu iespējas studentiem un neseniem augstskolas absolventiem.

Brīvprātīgā darba iespējas

Iesaistīšanās projektu realizācijā. Palīdzība izejošās, ienākošās apmaiņas koordinēšanā; Ieguvumi -  jauni kontakti, komunikācijas spēju, līderības attīstība, pieredze projektu, pasākumu rīkošanā.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Iesaistīšanās apjoms atkarīgs no paša brīvprātīgā, jāvelta vismaz 5 stundas nedēļā!

Organizācijas nosaukums

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs

Adrese

Stacijas iela 26, Valmiera

Kontaktinformācija

Agita Dreiblate, Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja,

E-pasts: agita@sosbca.lv

Tālr.: 29244687

www.sosbernuciemati.lv

twitter.com/sosbernuciemati

Galvenie darbības virzieni

Sociālais darbs un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem.

Brīvprātīgā darba iespējas

Pavadīt laiku kopā ar bērniem sporta aktivitāšu, atpūtas pasākumu laikā (palīdzība bērnu uzraudzīšanā, kopīga darbība spēlēs, rotaļās), doties kopā ar bērniem uz bibliotēku (veicināt lasīšanas tradīcijas).

Jauniešiem iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, dalīties savā pieredzē ar projekta darbiniekiem, pārliecināties par savu motivāciju strādāt ar cilvēkiem, ar maziem bērniem.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Par plānotajam aktivitātēm individuāli  sazināties ar Agitu Dreiblati.

Organizācijas nosaukums

Valmieras SOS Bērnu ciemats

Adrese

Ganību iela 3, Valmiera

Kontaktinformācija

Baiba Liepiņa, pedagogs

E-pasts: baiba.liepina@sosbca.lv

Tālr.: 64220856; 20221590

www.sosbernuciemati.lv

twitter.com/sosbernuciemati

Galvenie darbības virzieni

Valmieras SOS Bērnu ciemats ir sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Brīvprātīgā darba iespējas

Palīdzēt bērniem mācībās, saturīgi kopā pavadīt brīvo laiku (spēlējot spēles, sarunājoties, dodoties kopīgās ģimenes pastaigās/pasākumos utt.). Kļūt par konkrētas ģimenes/bērnu draugu uz ilgāku laiku.

Jaunieša ieguvumi – gūt iemaņas, prasmes komunikācijā ar bērniem, ja jaunietis savā dzīvē vēlas darboties sociālā darbinieka, pedagoga, psihologa profesijā (un saistītās jomās).

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Saskaņojot laikus ar konkrēto ciemata ģimeni – bet vairāk, darbošanās (skolas laikā) ir vakaros.

Visos skolēnu brīvlaikos – it sevišķi vasaras skolēnu brīvlaikā.

Organizācijas nosaukums

Vidzemes Olimpiskais centrs

 

Adrese

Rīgas iela 91, Valmiera, LV–4201

Kontaktinformācija

VOC mārketinga speciāliste/ sporta dzīves organizatore Jolanta Dukure

Tālr.: +371 29878192

E-pasts: jolanta@vocsports.lv

Galvenie darbības virzieni

Sports, aktīvā atpūta, pasākumi, sporta vēsture u.c.

Brīvprātīgā darba iespējas

1. Piedalīšanās pasākumu, plānošanā un organizēšanā.
Darbošanās iespējas plašāk skatīt šeit:
http://voc.lv/vidzemes-olimpiska-centra-sporta-projekti
http://sportsvalmiera.lv/
http://voc.lv/
2. Jauniešiem šī būs iespēja atklāt sevī arī sportiski aktīvo personības daļu, gūt pieredzi pasākumu organizēšanā, kā arī rast iedvesmu un iedvesmot apkārtējos brīvprātīgā darba veikšanai.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Iespēja pievienoties atkarīga no konkrētā projekta

piem., 2 mēneši – 12 mēneši.

Organizācijas nosaukums

Sociālo lietu pārvalde, Ģimenes atbalsta nodaļa

Adrese

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV–4201

Kontaktinformācija

Sanita Strazdiņa,
E-pasts: sanita.strazdina@valmiera.lv
Tālr.: 64210694

Galvenie darbības virzieni

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšana un īstenošana (Bērnu Tiesību aizsardzības likuma 58.pants)

Brīvprātīgā darba iespējas

1. Organizēt brīvā laika aktivitātes, tematiskas pēcpusdienas, pasākumus 13–17 gadus veciem jauniešiem

2. Palīdzēt dažādu mācību priekšmetu apguvē (individuālās konsultācijās).

Brīvprātīgo jauniešu ieguvumi:

1. Neformālās izglītošanas pieredze.

2. Ievirze sociālajā, pedagoģiskajā un sociālpedagoģiskajā darbā.

3. Pieredze vienaudžu izglītošanā.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Brīvprātīgā darba iespējas – visu gadu. Pārsvarā pēcpusdienās.

Var iesaistīties tikai 1 vai 2 reizes nedēļā. Var iesaistīties tikai 1–2 reizes mēnesī. Par laikiem un veicamajām aktivitātēm vienosimies tikšanās reizē.

Organizācijas nosaukums

Valmieras bērnu un jauniešu dienas centrs

Adrese

Stacijas iela 26, Valmiera, LV–4201

Kontaktinformācija

Gaida Pevko,

Tālr.: 28365703

Galvenie darbības virzieni

Bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšana, nodarbību realizēšana. Rīkot visa veida rokdarbus, prāta un galda spēles, doties pārgājienos, ekskursijās, organizēt nometnes. Iesaistīt bērnus sporta un citu spēļu turnīros, veicināt viņu radošumu, izdomu un uzņēmību tematisko vakaru ietvaros.

Brīvprātīgā darba iespējas

Tā ir iespēja būt kopā ar bērniem un spēt viņus aizraut nodarbībās, kuras attīsta bērnu talantus, toleranci un komandas darbu.

Brīvprātīgā pienākumi:

1. Organizēt un vadīt nodarbības.

2. Būt kopā ar bērniem.

3. Palīdzēt mājasdarbos vai būt kopā sarunās, atbalstīt.

Brīvprātīgā ieguvumi:

1. Pozitīvas emocijas no katra bērna.

2. Iespēja izmēģināt ar bērniem dažāda veida aktivitātes.

3. Bērnu iesaistīšana kā platforma studiju darbu vai pētījumu ietvaros.

4. Iespēja pašiem trenēties būt par vecākiem.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Brīvprātīgā iesaistīšanās tiek izskatīta individuāli, vadoties pēc iespējām un ideju realizācijai nepieciešamā laika.

Brīvprātīgais darbs variē no 4 stundām vienā dienā līdz ilgtermiņa dalībai, kas mērāma 1 mācību gada garumā.

Pievienoties komandai un nāk pie bērniem ir iespējams katru dienu. Gaidīsim jebkuru interesentu! Šeit VAR realizēt idejas.

Organizācijas nosaukums

VNF Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL)

Adrese

Jauniešu māja Ceplis, Garā iela 10 (iekšpagalms), Valmiera

Kontaktinformācija

laboratorija@vnf.lv

Tālr.: 27820430 (JIL koordinators)

www.vnf.lv

twitter.com/@VNFJIL

Instagram: VNFJIL

Galvenie darbības virzieni

Dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošana, kas veicina izpratni arī par vietējo labdarību un jauniešu filantropiju.

Jauniešu projektu un ideju atbalstīšana (caur pašu jauniešu rīkotiem ideju konkursiem Valmieras un tās apkārtnes jauniešiem).

Finanšu piesaistīšana.

Brīvprātīgā darba iespējas

Iespējas JILā iesaistīties:

1. Jauniešu aktivitāšu rīkošanā un organizēšanā (pasākumi, projekti, akcijas, konkursi u.tml.).

2. Aktivitāšu reklamēšanā (plakāti, ziņas, foto, video, reklāmas, ziņas Draugiem.lv, Twitter, Instagram u.c.).

3. Iekšējās komunikācijas īstenošanā (saziņa caur sms, e-pastiem whatsupp ar JILa jauniešiem).

4. Ārējās komunikācijas īstenošanā (saziņa ar citām organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām u.tml.).

5. Sociālo mediju administrēšanā (Twitter, Draugiem.lv, Instagram).

6. Atbalstītāju piesaistīšanā jauniešu aktivitātēm (sponsoru uzrunāšana).

7. Finanšu un naudas piesaistes pasākumu plānošanā, sekošanā līdzi tās izlietojumam.

8. Jauniešu piesaistīto līdzekļu pieskatīšanā.

Brīvprātīgā ieguvumi:
1. Pieredze, kas noderēs CV ierakstiem.

2. Atraktīvi un saistoši pavadīts brīvais laiks.

3. Jaunu cilvēki, paziņas un kontakti nākotnei.

4. Savu organizatorisko, līderības un personisko iemaņu uzlabošana.

5. Rekomendāciju vēstules augstskolām, darbavietām par aktīvu iesaistīšanos.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

JIL tikšanās par iepriekšminētajām iespējām un to īstenošanu: otrdienas, plkst.18:00, Garā iela 10 (aptuveni 2–3 stundas). Aktivitātes un pasākumi var tikt īstenoti arī citā dienās.

Organizācijas nosaukums

Biedrība „Valmieras futbola klubs”

Adrese

Sporta iela 2, Valmiera

Kontaktinformācija

Andis Ādamsons, sporta direktors, saimnieciskie jautājumi

E-pasts: andis@valmierasfk.lv vai info@valmierasfk.lv

Tālr. 22420300; 27885529

www.valmierasfk.lv

Galvenie darbības virzieni

Bērnu/ jauniešu futbola spēles apmācība; treniņi, nometnes u.c. sporta aktivitātes

Brīvprātīgā darba iespējas

1. Palīgdarbi teritorijas uzkopšanā.

2. Palīgs treneriem treniņu procesu veidošanā, treniņos.

3. Palīgi pasākumu organizēšanā, vadīšanā.

4. Bērnu / jauniešu pieskatīšana, atbalstīšana turnīru laikā.

Brīvprātīgiem tiks izsniegts veicamajiem darbiem atbilstošs inventārs un instrukcijas.

Iespējamā motivācija: izsniegsim Valmieras FK fana atribūtiku, savstarpējās atpazīšanas zīmes, sponsoru dāvanas u.tml.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Plānotais darbu veikšanas laiks – sezonāls, teritorijas uzkopšana atbilstoši laika apstākļiem.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

1. ĪSAN – darba ilgums pēc jauniešu iespējām, pēcpusdienās, brīvdienās, iespēja aktuāla visu laiku.

2. Pacientu aptauja – darbdienu pēcpusdienās, pa 1–2 stundām (pēc jauniešu iespējām).

Organizācijas nosaukums

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”

Adrese

Rīgas iela 42, Valmiera

Kontaktinformācija

Kristīne Lāce, Valmieras Jaunatnes centra "Vinda"

jaunatnes lietu speciāliste

E-pasts: kristine.lace@valmiera.edu.lv

Tālr.: 64232302 

www.vjcvinda.lv

Twitter.com/Info_jauniesiem

Galvenie darbības virzieni

Bērnu un jauniešu interešu izglītība, darbs ar jaunatni

Brīvprātīgā darba iespējas

1. Piedalīties Valmieras jaunatnes pasākumu un projektu īstenošanā, piemēram, esot vadītājs, izplatot informāciju, organizējot darbu grupā, dekorējot.

2. Būt koncertu repetitors (repetitoram vēlama pieredze tautiskajās dejās);.

3. Iesaistīties bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu organizēšanā, palīdzēt skolotājiem.

Šī ir iespēja iegūt interesantu un dažādu organizatora pieredzi, mācīties strādāt grupā ar jauniem cilvēkiem, kā arī iepazīt darbu ar jaunatni kopumā.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Ilgums atkarīgs no katra atsevišķa projekta un pasākuma, vidēji 2 stundas nedēļā plus pasākuma ilgums.

Organizācijas nosaukums

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte”

Adrese

Garā iela 10, Valmiera, LV–4201

Kontaktinformācija

Zita Gustavsone

E-pasts: saulite_klubs@inbox.lv

Tālr.: 29904159

Galvenie darbības virzieni

Veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem.

Brīvprātīgā darba iespējas

 

Mājas lapas vai bloga izveidošana un uzturēšana (informācijas sagatavošana, ievietošana, izsūtīšana konsultējoties ar vadītāju).

Kontu izveide sociālajos medijos (piemēram, draugiem.lv, twitter.com, facebook.com), ziņu publicēšana, fotografēšana un fotogrāfiju sagatavošana publicēšanai.

Tā ir iespēja iegūt izpratni par organizācijas tēla veidošanu sabiedrībā un mērķauditorijas sasniegšanu.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Pēc vienošanās. Darbu var veikt arī no attāluma.

Organizācijas nosaukums

SIA „Vidzemes slimnīca”

Adrese

Jumaras iela 195, Valmiera

Kontaktinformācija

Benita Brila, sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: benita.brila@vidzemesslimnica.lv

Tālr.: 64202618, 27887706

www.vidzemesslimnica.lv

Galvenie darbības virzieni

Veselības aprūpes pakalpojumi – stacionāri un ambulatori

Brīvprātīgā darba iespējas

1. Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa (ĪSAN) un bērnu nodaļa – izvest pacientus pastaigās (pa nodaļu un ārā, ap slimnīcu); palīdzēt paēst gulošajiem pacientiem; sarunāties, palasīt priekšā avīžu un žurnālu jaunumus, grāmatas. Jauniešu ieguvumi – jaunas zināšanas par vecumu un vientulību, prasme sarunāties ar citas paaudzes un domāšanas cilvēkiem, slimnīcas vides un aprūpes personāla darba iepazīšana.

2. Visas stacionāra nodaļas – pacientu aptauja: ar gatavām anketām apciemot pacientus nodaļās, palīdzēt atbildēt uz anketas jautājumiem.
Jauniešu ieguvumi:

1. Sevis pārbaudīšana/iepazīšana aptaujas veicēja/anketētāja lomā.
2. Prasme komunicēt, izskaidrot, jautāt un saņemt atbildes.
3. Slimnīcas vides un ārstniecības personāla darba iepazīšana.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

1. ĪSAN – darba ilgums - pēc jauniešu iespējām, pēcpusdienās, brīvdienās, iespēja aktuāla visu laiku.

2. Pacientu aptauja – darbdienu pēcpusdienās, pa 1–2 stundām (pēc jauniešu iespējām).

Organizācijas nosaukums

Fonds „Iespēju tilts”

Adrese

Garā iela 10, Valmiera

Kontaktinformācija

Zita Gustavsone

Tālr.: 29904159

E-pasts: iespejutilts@gmail.com

www.fondsiespejutilts.lv

Galvenie darbības virzieni

Fonds īsteno dažādas integrācijas programmas un sevis pilnveidojošas apmācības personām ar invaliditāti.

Brīvprātīgā darba iespējas

 

Mums jau ir patiess prieks, ka Tu esi ielūkojies šajā brīvprātīgā darba sarakstā, tas vien nozīmē, ka Tev nav vienalga.

Fonds aicina jauniešus izmēģināt savas prasmes un talantus gan sabiedrisko attiecību jomā (veidojot ziņas, preses relīzes, bukletus, u.c.); līdzdarboties organizācijas projektos (aktivitāšu organizēšana – semināri, nodarbības, nometnes).

Ja tas tevi interesē, droši vari nākt ciemos, gaidīsim jebkuru interesentu!

Ieguvumi. Iespējas ne tikai palīdzēt, bet būt arī sabiedriski aktīvam, īstenot savas idejas, iegūt un dalīties pieredzē ar nevalstisko organizāciju pasākumu un projektu īstenošanā. Protams, savu organizatorisko, līderības un personiskās pieredzes uzlabošana.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Pēc abpusējas vienošanās, darbiņu var veikt arī attālināti.

Organizācijas nosaukums

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”

Adrese

Rīgas iela 10, Valmiera, LV–4201

Kontaktinformācija

Solveiga Boicova, valdes priekšsēdētāja

Tālr.: 28395899

E-pasts: biedrība.haritas@gmail.com

www.haritas.lv

Galvenie darbības virzieni

 • Kultūra un kultūras izglītība,
 • Mūžizglītība un starppaaudžu dialogs,
 • Starpkultūru izglītība un starpkultūru dialogs,
 • Interešu aizstāvība,
 • Starpnozaru sadarbība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem,
 • Ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors, pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Brīvprātīgā darba iespējas

 

 • Iespējas iesaistīties dažādu kultūras projektu aktivitāšu organizēšanā;
 • Iespējas iesaistīties dažādu pasākumu, radošo darbnīcu organizēšanā (piemēram, Valmieras pilsētas svētkos, jauniešu dienās, u.c.);
 • Iespējas realizēt savas kultūras idejas.

Jauniešu ieguvumi – iegūtas jaunas prasmes un zināšanas pasākumu un radošo darbnīcu organizēšanā, attīstītas zināšanas par projektu izstrādi un īstenošanu, attīstītas komunikācijas prasmes un iegūti jauni kontakti.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Darba veikšanas laiks – pēc vienošanās. Darbu var veikt arī no attāluma.

Atjaunots: 29.09.2015.

Esi brīvprātīgais Valmierā! (4.17 MB)