A A A

Ielu infrastruktūra

VALMIERAS IELU KARTE

AKTUĀLIE SATIKSMES IEROBEŽOJUMI VALMIERĀ 

 

IELU UZTURĒŠANA - ZIEMAS DIENESTS

Pilsētā ielas klasificē atbilstoši ielas segumam, satiksmes intensitātei un saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu. Valmieras pilsētā ielas tiek klasificētas četrās klasēs: A, B, C un D, kur B klasi klasificē B1 un B2 klasē. Saskaņā ar ielu klasēm tiek organizēta ielu uzturēšana: 

  • A klase - ielas ar cieto segumu (asfaltētas un bruģētas). Šīs ir ielas, pa kurām kursē pilsētas maršruta autobusi; Ziemas sezonā šo ielu tīrīšana ir jāuzsāk 30 minūšu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšana ar pretslīdes materiālu ir jāuzsāk 30 minūšu laikā no slidenuma konstatēšanas brīža. 
  • B klase - pārējās ielas ar asfaltēto segumu. Ielu tīrīšana no sniega jāuzsāk 2 - 4 stundu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšanu ar pretslīdes materiālu ir jāuzsāk 2 stundu laikā no slidenuma konstatēšanas brīža vai pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma.
  • C klase - nozīmīgākās grantētās ielas. Ielu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 4 stundu laikā no sniega snigšanas beigām. Kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem vai rievu veidošana sasalušā vai piebrauktā sniegā uz ielas brauktuves veic pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma. 
  • D klase - pārējās grantētās ielas. Ielu attīrīšanu no sniega, kaisīšanu un brauktuves rievošanas darbus veic pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pieteikuma.

Būtiski: B2 klases ielas – grantētās ielas, kurās veikta virskārtas apstrāde, ieklājot cieto segumu – tiek tīrītas pēc līdzīga grafika kā C klases ielas, jo satiksmes intensitāte tajās ir līdzīga C klases ielu satiksmes intensitātei.

IELU SADALĪJUMS UZTURĒŠANAS KLASĒS - SARAKSTS (420.26 KB)

Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā tiek noteiktas no 1.novembra līdz 31.martam, bet vasaras sezonā - no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.  

 

IETVJU KOPŠANA UN UZTURĒŠANA

Par ietvju, kas atrodas privāto īpašumu piegulošajās teritorijās, tīrīšanu un apstrādi ar pretslīdes materiāliem ir atbildīgi privātie īpašnieki

Mitros un mainīgos laikapstākļos naktīs uz ietvēm var veidoties ledus kārta. Šajā laikā īpašnieka pienākums ir rūpēties par ietves apstrādi ar pretslīdes materiāliem, kas ikvienam ietvju uzturētājam pieejams kādā no 89 pilsētā izvietotām smilšu kastēm.

Veidojoties sniega segai, tas ir jātīra, novietojot to valnī gar ietves malām un saudzējot ielu komunikācijas un apstādījumus. Rūpējoties par gājēju drošību, ietves ir jānotīra līdz to cietajam segumam un jānokaisa ar smilšu kastēs pieejamo pretslīdes materiālu.

SMILŠU KASTU SARAKSTS UN TO ATRAŠANĀS VIETAS VALMIERĀ (93.75 KB)

Ja sniega kārtiņa pārsniedz 5 cm, kur tas ir iespējams, ietves tiek tīrītas mehanizēti. Tas tiek darīts saskaņā ar sarakstu, kas nosaka ietves un to posmus, kurās mehanizēta tīrīšana ir iespējama.  

MEHANIZĒTI TĪRĀMO IETVJU SARAKSTS (119.41 KB)

 

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"