A A A

Ielu infrastruktūra

VALMIERAS IELU KARTE

AKTUĀLIE SATIKSMES IEROBEŽOJUMI VALMIERĀ 

 


Valmierā ir: 

  • 78,463 km asfaltēto ielu un ielu ar cieto segumu 
  • 0.518 km ielas ar bruģakmens segumu
  • 37,516 km grantētās ielas


Pilsētā ielas klasificē atbilstoši ielas segumam, satiksmes intensitātei un saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu. Valmieras pilsētā ielas tiek klasificētas četrās klasēs: A, B1, B2, C un D klasēs. Pilsētas ielu uzturēšana un remonti tiek organizēti saskaņā ar ielu klasēm. 

  • A klase - maģistrālās ielas ar cieto segumu (asfaltētas un bruģētas), kā arī ielas, pa kurām kursē pilsētas maršruta autobusi.  
  • B1 klase - nozīmīgās ielas ar cieto segumu
  • B2 klase - nenozīmīgās ielas vai to posmi ar cieto segumu
  • C klase - nozīmīgākās grantētās ielas.  
  • D klase - pārējās grantētās ielas.
     

IELU SADALĪJUMS UZTURĒŠANAS KLASĒS - SARAKSTS (420.11 KB)

Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā tiek noteiktas no 1.novembra līdz 31.martam, bet vasaras sezonā - no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.  


Vasaras sezonā A un B klases ielās prioritārā secībā un, ņemot vērā plānotos kapitālos remonta darbus, pēc nepieciešamības tiek veikts ielu asfaltbetona seguma remonts. Ielās, kurās plānota pārbūve, seguma remonts netiek veikts, aizpildot tikai satiksmei bīstamās bedres.
C un D klases ielās tiek veikti seguma līdzināšanas un planēšanas darbi, kā arī prioritārā secībā tiek veikta ielu apstrāde ar putekļu absorbentu. 
 

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"