A A A

Valsts policija

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoru un vecāko inspektoru pieņemšanas vietas, laiks un teritorijas 

Apkalpojamā teritorija

Vārds, Uzvārds

Amats

Telpas, kuras tiek izmantotas iedzīvotāju pieņemšanai, adrese

Tālrunis, mob. tālrunis

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas, laiki

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.1

Deniss Grigorjevs

inspektors

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.17

64201351

28833664

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.2

Mikus Pētersons

vecākais inspektors

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr. 44

64201307

28345973

katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.3

Diāna Volde

inspektore

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.45

64201316

27859448

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.4

Andris Ozarskis

vecākais inspektors

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.36

64201308

22012131

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.5

Māris Sīlis

inspektors

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.44

64201307

25484626

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pilsēta, iecirknis Nr.6

Dzintars Trubiņš

inspektors

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.38

64201320

26601188

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Valmieras pagasts

Kristīne Briede

inspektore

Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagu iela 4

64201355

26578936

katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00;

Kocēnu pagasts

 

 

Vaidavas pagasts

Inga Vasiļevska

inspektore

Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, Alejas ielā 8;

 

Vaidavas pagasts, Skolas ielā 1

64201355

27887735

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.10:00 līdz 12:00;

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst. 13:00 līdz 15:00

Zilākalna pagasts

 

 

Dikļu pagasts

 

 

Bērzaines pagasts

Ināra Briede

inspektore

Zilākalna pagasts, Imantas ielā 7

 

Dikļu pagasts, "Grāvelsiņi"

 

Bērzaines pagasts, "Pīlādži"

64201351

26601155

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 09:00 līdz 10:30,

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 11:00 līdz 12:30

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst.13:00 līdz 14:30;

Burtnieku pagasts

 

 

Matīšu pagasts

 

 

Vecates pagasts

 

 

Lolita Kaimiņa

vecākā inspektore

Burtnieku pagasts, J.Vintēna ielā 7

 

Matīšu pagasts, Valmieras iela 20

 

Vecates pagasts, "Pagastnams"

 

64201351

25484621

katra mēneša pirmā un trešā otrdienā no plkst.10:00 līdz 12:00;

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.08:30 līdz 10:00;

katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.10:30 līdz 12:30;

Naukšēnu pagasts

 

 

Ķoņu pagasts

 

 

Lodes pagasts

 

Dzintars Kazakēvičs

inspektors

Naukšēnu pagasts, "Pagastnams"

 

Ķoņu pagasts, "Celtnieki"

 

 

Lodes pagasts, "Lieplejas"

 

64263002

27887736

katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 09:00 līdz 11:00,

katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 11:30 līdz 12:30

katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 14:00 līdz 15:30;

Rūjienas pilsēta

 

 

Vilpulkas pagasts

 

 

Ipiķu pagasts

 

Daina Vesere

inspektore

Rūjiena, Upes iela 7

 

 

Vilpulkas pagasts  „Pagastmāja”

 

Ipiķu pagasts „Pagastmāja”

64263603

29145380

Katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 9:00 līdz 11:00;

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst.13:00 līdz 14:30

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 15:00 līdz 16:30;

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju, Skaņkalnes pagasts

 

Sēļu pagasts

 

Ramatas pagasts

Gunita Grantiņa

inspektore

Mazsalaca, Parka iela 31

 

 

Sēļu pagasts "Sēļu muiža”

 

Ramatas pagasta "Pagastnams"

64251002

28648175

katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no plkst.09:00 līdz 11:00;

katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no plkst. 13:00 līdz 14:30;

katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.10:00 līdz 11:30,

Rencēnu pagasts

 

 

Ēveles pagasts

 

 

Jeru pagasts

Laura Serģe

inspektore

Rencēnu pagasta, Valmieras ielā 13

 

Ēveles pagasta, Ēvele, „Pagastnams”

 

Jeru pagasts “Vēstneši”

64201308

26601718

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena no plkst. 09:00 līdz 10:30

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena no plkst. 11:00 līdz 12:30;

katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 13:00 līdz 15:00;

Trikātas pagasts

 

 

Brenguļu pagasts

 

 

Kauguru pagasts

Guntis Bergs

jaunākais inspektors

Trikātas pagasts, Nākotnes 2

 

 

Brenguļu pagasta, "Kaimiņi"

 

 

Kauguru pagasta, Mūrmuiža, "Pagastmāja"

64201355

26498612

katra mēneša pirmo un trešo trešdienu no plkst. 13:00 līdz 15:00;

katra mēneša pirmo un trešo trešdienu no plkst. 10:30 līdz plkst. 12:30;

katra mēneša pirmo un trešo trešdienu no plkst. 08:30 līdz 10:00;

Nepilngadīgo lietu inspektori

Inga Timofejeva

inspektore

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.14

64201363

 

katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no plkst.14:00 līdz 16:00;

Nepilngadīgo lietu inspektori

Rita Ozarska

vecākā inspektore

Valmieras iecirknis Valmiera, Garā 4, kabinets Nr.14

64201318

29162071

katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdiena no plkst.14:00 līdz 16:00;

Nepilngadīgo lietu inspektori

 

 

 

 

Iedzīvotāju pieņemšana ārpus darba laika un ārpus iecirkņa telpām – katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst.17:00-19:00 Valmieras pilsētas pašvaldības jaunatnes centrā “Vinda” Valmierā, Rīgas ielā 42

 

Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Nepilngadīgo lietu dienesta inspektoru apkalpojamās teritorijas
(Gunita Ose Nr.1, Rita Ozarska Nr.2)
 
3.2. Iecirkņa Nr.1 sekojošas robežas: 
Valmieras novada – Kocēnu pagasta, Vaidavas pagasta, Zilākalna pagasta, Dikļu pagasta, Bērzaines pagasta administratīvā teritorija; 
Beverīnas novada – Kauguru pagasta, Brenguļu pagasta, Trikātas pagasta administratīvā teritorija; 
Valmieras pilsētā – Valmieras pilsētas teritorijas daļa pa Gaujas labo krastu sākot no Valmieras pilsētai pieguļošo novadu teritoriju robežas līdz Gaujas tiltam pa Cēsu ielas labo pusi līdz Rīgas ielai, pa Rīgas ielas labo pusi līdz G.Apiņa ielai, pa G.Apiņu ielas labo pusi līdz Beātes ielai, pa Beātes ielas labo pusi līdz Valmieras pilsētas teritorijas robežai;

3.3. Iecirkņa Nr.2 sekojošas robežas: 
Rūjienas novada – Lodes pagasta, Jeru pagasta, Rūjienas pilsēta administratīvās teritorijas; 
Naukšēnu novada - Naukšēnu pagasta, Ķoņu pagasta administratīvās teritorijas; 
Burtnieku novada – Rencēnu pagasta, Ēveles pagasta, Valmieras pagasta administratīvās teritorijas; 
Valmieras pilsētā - Valmieras pilsētas teritorijas daļa pa Gaujas labo krastu sākot no Valmieras pilsētai pieguļošo novadu teritoriju robežas līdz Gaujas tiltam pa Cēsu ielas kreiso pusi līdz Rīgas ielai pa tās kreiso pusi līdz un G.Apiņu ielas krustojumam, pa G.Apiņu ielas kreiso pusi līdz Beātes ielai, pa Beātes ielas kreiso pusi līdz Valmieras pilsētas teritorijas robežai; 
Valmieras pilsētā – visa Valmieras pilsētas daļa no Gaujas kreisā krasta līdz Valmieras pilsētai pieguļošo novadu teritorijas sākumam.

 
 
Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņu inspektoru apkalpojamās teritorijas
 
Iecirkņa Nr.01 sekojošas robežas :
Burkānciems, Dīvaliņa mežs. No Gaujas tilta pa Cēsu ielu līdz krustojumam ar Rīgas ielu. Pa Rīgas ielu līdz Lāčplēša ielai. Lāčplēša ielas labā puse līdz Raiņa ielai. Raiņa ielas labā puse līdz Valmieras pilsētas robežai;
 
1.2. Iecirkņa Nr.02 sekojošas robežas :
No Rīgas ielas pa K.Baumaņa ielas labo pusi līdz Beātes ielai, pa Beātes ielas labo pusi līdz Matīšu ielai, Matīšu ielas labā puse, līdz Patversmes ielai, Patversmes ielas labā puse līdz Valmieras pilsētas robežai, pa pilsētas robežu līdz Raiņa ielai, Raiņa ielas kreisā puse līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša un Rīgas ielu līdz krustojumam ar Cēsu ielu;
 
1.3. Iecirkņa Nr.03 sekojošas robežas :
no Rīgas ielas labās puses līdz Limbažu ielas krustojumam, tad pa Limbažu ielas labo pusi, tad pa Sporta ielas labo pusi līdz Jāņparka ielai, pa Jāņparka ielas labo pusi līdz Valmieras pilsētas robežai, pa Valmieras pilsētas robežu līdz Patversmes ielai, Patversmes ielas kreisā puse līdz Matīšu ielai, Matīšu ielas kreisā puse līdz Beātes ielai, Beātes ielas kreisā puse līdz K.Baumaņa ielai, K.Baumaņa ielas kreisā puse līdz Rīgas ielai;
 
1.4. Iecirkņa Nr.04 sekojošas robežas :
Gaujas labais krasts sākot ar Mākslinieku ielu līdz Valmieras pilsētas robežai pa Valmieras pilsētas robežu līdz Jāņparka ielai, pa Jāņparka ielas kreiso pusi līdz Sporta ielai, pa Sporta ielas kreiso pusi līdz Skolas ielai, pa Skolas ielas kreiso pusi līdz Mākslinieku ielai, pa Mākslinieku ielas kreiso pusi līdz Gaujai;
 
1.5. Iecirkņa Nr.05 sekojošas robežas :
pa Gaujas labo krastu sākot no Gaujas tilta līdz Mākslinieku ielai pa Mākslinieku ielas labo pusi līdz Skolas ielai, pa Skolas ielas labo pusi līdz Sporta ielai, pa Sporta ielas kreiso pusi līdz Limbažu ielai, Limbažu ielas kreiso pusi līdz Rīgas ielai pa Rīgas ielas kreiso pusi līdz Cēsu ielai, pa Cēsu ielu līdz Gaujas tiltam;
 
1.6. Iecirkņa Nr.06 sekojošas robežas :
no Gaujas upes kreisā krasta pa Cēsu un Stacijas ielas kreiso pusi līdz Brenguļu ielai, Brenguļu ielas kreisā puse līdz pilsētas robežai;
 
1.7. Iecirkņa Nr.07 sekojošas robežas :
no Gaujas upes kreisā krasta, pa Cēsu un Stacijas ielas labo pusi līdz Kauguru ielai, Kauguru ielas labā puse līdz Cēsu ielai un Cēsu ielas labā puse līdz Valmieras pilsētas robežai;
 
1.8. Iecirkņa Nr.08 sekojošas robežas :
Cēsu ielas kreisā puse sākot no Kauguru ielas līdz Valmieras pilsētas robežai, visa Kauguru ielas un Brenguļu ielas kreisā puse līdz Valmieras pilsētas robežai.