A A A

Vecpilsētas teritorija

Aptver teritoriju Bruņinieku ielā 1, Bruņinieku ielā 3, Bruņinieku ielā 4, Pilskalna ielā 1 (46547 m2)

 • Vecpilsētas mūris
 • Valmieras muzeja ēkas
 • Valterkalniņš un skata tornis
 • Skulptūra „Amazone”
 • Skulptūra „Koks”
 • Estrāde
 • Pasākumu norises vieta
 • Sena grava un Rātes upīte
 • Dižozols
 • Kafejnīca „Pils ķēķis”
 • 2012. gada rudenī izveidota jauna dekoratīvā dobe pie Mūzikas skolas