A A A

Gaujas krastu uzraksts "Valmiera"

1930. gadu otrajā pusē liela vērība tika veltīta apstādījumiem parku un laukumu izdaiļošanai. Gaujas labajā krastā tika izveidots no puķēm stādīts uzraksts „Valmiera”. 

Par uzraksta tapšanu laikraksts „Valmierietis”, Nr. 403., 1937.gada 10.jūnijā, 2.lp.vēsta: ”Zilās lobēlijas veidos Valmieras vārdu. Pilsētas daiļuma izkopšanas nolūkā, šinīs dienās, Gaujas zaļām velēnām klātā krastā pabeigts izgriezt mākslinieciski veidots Valmieras vārds. Lielo burtu vietās sastādīs zilās lobēlijas, kuru stādi izaudzēti pilsētas Savariņa fermas dārzniecībā. Zilais uzraksts būs labi saskatāms no Pārgaujas un tilta, tīkami izceļot mūsu pilsētas daiļumu”.

Pēc vēl precizējamām ziņām pēckara gados uzraksta neesot bijis ne 50., ne 60. gados, bet to atjaunoja 1970. gadu sākumā, pateicoties toreizējā revolucionāro tradīciju kluba „Sarkanā Valmiera” iniciatīvai uz pilsētas jubileju 1973.g. Tikušas stādītas puķes koši sarkanos toņos. 

 

1963.gads

1982.gads.