A A A

Katrīnas skvērs

2470 mlielais Katrīnas skvērs atrodas Rīgas iela 2. Tas izveidojies pēc Otrā pasaules kara nodegušās apbūves vietā. Šobrīd tā ir viena no pasākumu norises vietām vasarā. 

Tam blakus atrodas Hanzas siena, kas ir namu fasādes gleznojums Valmieras centrā. Tas tapa, lai atgādinātu par Valmieras tikpat kā zudušo viduslaiku posmu. Gleznojuma autori, Valmieras mākslinieki Jānis Tančers un Zane Gudina (gleznojums atklāts 2000. gada rudenī). Tajā apvienoti Abrahama Ortēliusa 1570. gada kartes fragments, Hanzas savienības varenības laika raksturīgākais pārvietošanās līdzeklis – koge – un Valmieras senākais ģerbonis, kas saglabājies 1524.gada zīmoga nospiedumā.

 

Hanzas siena 2005.gadā.