A A A

Karātavu kalniņa teritorija

Beātes iela 22, Dzirnavu ezers (35407 m2 + 23900m2 = 59307 m2)

  • Cietumnieku kapi
  • Piemiņas kalns komjauniešiem
  • Plaša zaļā zona
  • 2012. gada vasarā atjaunots celiņš vienā daļā teritorijas

 

Jaunizveidotais uzbērums 1940. gada rudenī.

 

Skats no kalniņa uz pilsētas pusi, 1961.gads.

 

Skats uz pieminekli no piekalnes, 1963.gads.