A A A

Centra skvērs

Aptver Rīgas 8B, Rīgas 8A, Rīgas 8, Bastiona iela 5, Bastiona iela 7, Bastiona iela 9, Bastiona iela 11 (11159 m2)

  • skulptūra
  • WiFi soliņš
  • lielais ziedu statīvs
  • pasākumu vieta
  • rožu dobes
  • apstādījumi
  • Pilsētas egle
  • Ziedu skulptūras septembra sākumā