A A A

Skvēri un parki

Apstādījumu un dabas teritorijas ir speciāli izveidotas vai saglabātas ar dažāda veida augiem apaugušas vai apaudzētas, publiski pieejamas teritorijas ekoloģisko, rekreācijas, pilsētas tēla veidošanas funkciju nodrošināšanai. Dabas un apstādījumu teritorijas aizņem 271,55 ha jeb 14%  no kopējās Valmieras platības. 

Parki un skvēri ir publiski pieejamas apstādījumu teritorijas ar augstu labiekārtojuma līmeni, stādījumu un mazo arhitektūras formu un teritorijas izmantošanas iespējas (klusā un aktīvā, īslaicīgā un ilglaicīgā atpūta) daudzveidību, lielu estētisko, sanitāro, higiēnisko un rekreācijas nozīmi, kuru uzturēšanai nepieciešama stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana.

 

1. Lucas skvērs

2. Vecpuišu parks

3. Karātavu kalniņš

4. Jāņparks

5. Memoriāls un Dīvaliņa pļavas 

6. Vecpilsētas teritorija

7. Dzirnavu ezers

8. Centra skvērs

9. Vienības laukums

10. Katrīnas skvērs

11. Autoostas skvērs

12. Uzraksts "Valmiera"

13. Basteja nogāze