A A A

Uzņēmējdarbība

Aktuālā redakcija

Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

262.

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā 16.11.2016.

161.

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

01.01.2014.

162.

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

01.01.2014.

 

Par tirdzniecību publiskās vietās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

304.

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Grozījumi:

23.05.2018.

283.

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Grozījumi:

19.12.2017.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.