A A A

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

342.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm 02.04.2020.

341.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā 02.04.2020.

340.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

02.04.2020.

288.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

 

Grozījumi:

01.01.2018.

268.

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

27.10.2016.

121.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

04.04.2012.

23.

 

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem (181.12 KB)

 

Grozījumi:

03.02.2006.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku varat iepazīties ŠEIT.