A A A

Pilsētas simbolika

  Aktuālā / spēkā esošā redakcija

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Stājas spēkā

171.

Par Valmieras pilsētas simboliku

 

Grozījumi:

01.01.2014.