A A A

Pašvaldības nolikums

Aktuālā redakcija

 

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Stājas spēkā

159. 

Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums

Organizācijas struktūras shēma

 

Grozījumi:

28.06.2013.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.