A A A

Nekustamais īpašums

Aktuālā redakcija

Par nekustamā īpašuma nodokli

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

314.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā

 

Grozījumi:

20.12.2018.

218.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Grozījumi:

01.01.2015.

163.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam

01.01.2014.

133.

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

 

Grozījumi:

09.01.2013.


Citi ar nekustamo īpašumu saistīti saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Stājas spēkā

356.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 29.01.2021.

322.

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā

13.08.2019.

195.

Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

 

Grozījumi:

08.04.2014.

185.

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem 17.12.2013.

175.

Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu "Valmieras pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana" atzīšanu par spēku zaudējušiem

15.12.2013.

156.

Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

12.06.2013.

130.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai

 

Grozījumi:

14.11.2012.


 Ar Valmieras pilsētas saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.