A A A

Kapu apsaimniekošana

 Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

323.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

 

Grozījumi:

 

10.09.2019.

 

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.