A A A

Izglītība

Aktuālā redakcija

Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

317.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

23.02.2019.
297.

Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

 

Grozījumi:

23.05.2018.
296.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

04.05.2018.

255.

„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

 

Grozījumi:

26.04.2016.

221.

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

 

Grozījumi:

18.12.2014.

204.

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

08.04.2014.

 

Par izglītības programmu licencēšanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

335. 

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā 17.01.2020.

 

Par pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

 113.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mākslas vidusskolā  15.02.2012.

 112.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mūzikas skolā  15.02.2012.

 111.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā

 

Grozījumi:

 15.02.2012.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku,  varat iepazīties ŠEIT.