A A A

Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzība

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

319.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

10.04.2019.

277.

 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

01.09.2017.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.