A A A

Dzīvnieku labturība

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

187.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

08.04.2014.

Noteikumu 6.punktā minēto prasību piemēro līdz 2016.gada 1.jūlijam

194.

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā

 

Grozījumi:

08.04.2014.

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.