A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 12.07.2019. lēmumu Nr.65 “Par koku ciršanu Raiņa ielā 9F, Valmierā” izsludina publisko apspriešanu šādu nedrošo, traucējošo vai nevērtīgo koku (koki dabā ir numurēti) ciršanai zemes vienības Raiņa ielā 9F, Valmierā, daļā sakarā ar papildus rotaļu laukumu izveidi Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupām:

  1. parastā liepa Nr. 532607 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=2,50 m, diametrs d=79 cm) ar plaisu stumbrā;
  2. parastais ozols Nr.532610 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=1,53 m, diametrs d=49 cm) ir nokaltis;
  3. āra bērzs Nr.532619 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=2,26 m, diametrs d=72 cm). Bērzs nokaltis, dzīvi vien pāris zari;
  4. parastais osis Nr.532624 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=1,64 m, diametrs d=52 cm). Koku vērtējumā ieteikts koku nozāģēt;
  5. parastie oši Nr.532601 un Nr.532602 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c1=1,10 m, diametrs d1=35 cm; c2=1,00 m, d2=32 cm) ir divi stumbri no viena celma. Stumbri stipri slīpi, ar nokaltušiem zariem vainagā;
  6. pūpolvītols (blīgzna) Nr.532612 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=1,53 m, diametrs d=49 cm);
  7. pūpolvītols (blīgzna) Nr.532623 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=1,89 m, diametrs d=60 cm);
  8. parastā kļava Nr.532615 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=0,40 m, diametrs d=13 cm) ir patvaļīgs sēklaudzis, kas ieaudzis dekoratīvo krūmu stādījumā;
  9. parastā kļava Nr.532616 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=0,50 m, diametrs d=16 cm) ir patvaļīgs sēklaudzis, kas ieaudzis dekoratīvo krūmu stādījumā;
  10. parastā ieva Nr.532627 (apkārtmērs 1,3 m augstumā c=0,82 m, diametrs d=26 cm). Komisija atzīst, ka ievai ir potenciāls sasniegt dižkoka izmērus (1,1 m apkārtmērā) un nepiekrīt tās ciršanai.

Ar Komisijas lēmumu un koku vērtējumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā no 2019.gada 14.augusta līdz 2019.gada 28.augustam (ieskaitot).

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 28.augustam plkst. 17.00.