A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 16.12.2020. lēmumam Nr.173 izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu atbilstoši pilnsabiedrības PS zgt izstrādātajam koku ciršanas plānam:

  1. 11 parastās kļavas, 2 parastās liepas, 1 rietumu tūja un 1 parastais osis Bruņinieku ielā 1, Valmierā;
  2. 2 lapegles Bruņinieku ielā 4, Valmierā;
  3. 3 parastās kļavas Bruņinieku ielā 3, Valmierā.

KOKU CIRŠANAS PLĀNS (2.65 MB)

VECPILSĒTAS KOKU NOVĒRTĒJUMS UN LĒMUMS PAR CIRŠANAS IEROSINĀJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI (1.61 MB)

 

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2021.gada 26.februārim plkst. 16.00.