A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu izsludina publisko apspriešanu par:

  • 33 papildus koku ciršanu Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, sakarā ar stadiona atjaunošanas būvprojekta izmaiņām;
IESNIEGUMS KOKU CIRŠANAI (119.58 KB)
STADIONA PLĀNS AR LIKVIDĒJAMIEM KOKIEM (2.43 MB)
  • 10 koku ciršanu Mālu ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “Ceļu Komforts” izstrādājamam būvprojektam “Mālu iela (posms no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai), Valmierā”;
IESNIEGUMS KOKU CIRŠANAI (83.40 KB)
MĀLU IELAS PLĀNS AR LIKVIDĒJAMIEM KOKIEM (1.25 MB)
  • 6 koku ciršanu Ķieģeļu ielas un Dakstiņu ielas ekspluatācijas aizsargjoslās atbilstoši SIA “Ceļu Komforts” izstrādājamam būvprojektam “Dakstiņu iela (posms no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai), Ķieģeļu iela (posms no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei);
IESNIEGUMS KOKU CIRŠANAI (117.69 KB)
PLĀNS AR LIKVIDĒJAMIEM KOKIEM  (635.88 KB)
  • 7 koku ciršanu Dārza ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā, pārbūve”;
IESNIEGUMS KOKU CIRŠANAI (36.00 KB)
PLĀNS AR LIKVIDĒJAMIEM KOKIEM  (2.27 MB)
  • 2 koku ciršanai Miera ielas un Beātes ielas ekspluatācijas aizsargjoslās atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Beātes ielas (posmā no Andreja Upīša ielas līdz Beātes ielai 25A) un Miera ielas (posmā no Beātes ielas līdz Jāzepa Vītola ielai), Valmierā, pārbūve”.
IESNIEGUMS KOKU CIRŠANAI (34.00 KB)
PLĀNS AR LIKVIDĒJAMIEM KOKIEM  (1.25 MB)

Ar būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 14.decembrim plkst. 16.00.

 

 

 

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem izsludina publisko apspriešanu par:

  • 10 āra bērzu ciršanu (Nr.24426, 24427, 24429, 24430, 24431, 24433, 24435, 24436, 24438, 24439) Grants ielas posmā pie Valmieras Valsts ģimnāzijas;

LĒMUMS PAR KOKU CIRŠANU GRANTS IELAS POSMĀ PIE VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS (365.36 KB)

  • 8 koku ciršanu Marijas ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Stacijas ielas līdz Vadu ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Marijas iela (posms no Stacijas ielas līdz Vadu ielai), Valmierā”;
LĒMUMS PAR KOKU CIRŠANU MARIJAS IELAS POSMĀ NO STACIJAS LĪDZ VADU IELAI (287.35 KB)
KOKU CIRŠANAS PLĀNS (3.27 MB)

 

  • 8 koku ciršanu Ūdens ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Ūdens iela (posms no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai), Valmierā”.
LĒMUMS PAR KOKU CIRŠANU ŪDENS IELAS POSMĀ NO SMILTENES LĪDZ PLESKAVAS IELAI (286.19 KB)
KOKU CIRŠANAS PLĀNS (2.91 MB)

Ar Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem un būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 17.00.