A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

21.08.2020.noslēdzās publiskā apspriešana par būvniecības ieceri "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība".

18.09.2020. Valmieras pilsētas Būvvalde ir sagatavojusi pārskatu, kurā ir iekļauts publiskās apspriešanas aptaujas lapās pausto viedokļu apkopojums, institūciju atzinumi un publiski izteikto viedokļu apkopojums un izvērtējums.

PĀRSKATS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES "APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU KOMPLEKSA UN KREMATORIJAS SOMU IELĀ 1, VALMIERĀ, BŪVNIECĪBA" PUBLISKO APSPRIEŠANU (162.93 KB)


24.07.2020. Paziņojums par būvniecības ieceres "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība" nodošanu publiskai apspriešanai