A A A

Sociālo lietu padome

Padomes darbības mērķis ir sekmēt sociālo pakalpojumu attīstību Valmieras pilsētā un aktivizēt dialogu starp  pašvaldību un pilsētas sociālo grupu pārstāvjiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Saskaņā ar nolikumu, Valmieras sociālo lietu konsultatīvās padomes locekļi izskatīs un iesniegs priekšlikumus Valmieras pilsētas pašvaldības domei vairākos jautājumos, piemēram, par pasākumiem labvēlīgākas sociālās vides veidošanai, kopīgu projektu īstenošanu u.c.

Tāpat iecerēts, ka minētie pārstāvji palīdzēs noskaidrot pilsētas sociālo sabiedrisko organizāciju viedokli par dažādiem jautājumiem un sekmēs sociālo grupu informēšanu par pašvaldības lēmumiem, kā arī apzinās aktuālās problēmas sociālajā jomā. Padomes sēdes notiks ne retāk kā reizi mēnesī.

Valmieras sociālo lietu konsultatīvās padomes nolikums (134.44 KB)

Padomes locekļi:

Ansis Bērziņš - Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs (ansis.berzins@vnf.lv, tel.26136756)
Zita Gustavsone - Nodibinājuma "Fonds "Iespēju tilts"" valdes priekšsēdētāja
Daila Goba - Biedrības "Valmieras pilsētas pensionārs" priekšsēdētāja
Solveiga Boicova - Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" valdes priekšsēdētāja
Ilga Mauriņa - Valmieras Invalīdu biedrības "Atspēriens"valdes priekšsēdētāja
Gaida Pevko - Biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs" vadītāja
Eva Sāre-Aizsilniece - Nodibinājuma "Centrs Valdardze" valdes priekšsēdētāja