A A A

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Autoruzraudzība objektā “BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve”
Veids:
"B" daļa/izņēmumi
Numurs:
VPP 2018/091IZN
Iepirkuma apraksts:

Autoruzraudzība objektā “BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.11.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums:
15.11.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš
Tālrunis:
64207149
E-pasts:
raivis.grivins@valmiera.lv
Papildu informācija:

Kontaktpersonas projekta realizācijas jautājumos:

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika, telefons 64207138, e-pasts: rita.jemsika@valmiera.lv

Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balta istaba"
Līguma priekšmets:
Autoruzraudzība objektā “BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve”
Līguma cena:
22'640.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.11.2018