A A A

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve
Veids:
Atklāts konkurss
Numurs:
VPP 2018/071AK
Iepirkuma apraksts:

Atklāta konkursa Nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13246

Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.09.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
05.09.2018
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums:
19.10.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš
Tālrunis:
64207149
E-pasts:
raivis.grivins@valmiera.lv
Papildu informācija:

Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos:

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika (64207138 vai 29190934, e-pasts: rita.jemsika@valmiera.lv).

Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANART”
Līguma priekšmets:
BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve
Līguma cena:
1'177'777.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
05.11.2018