A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursi

2020.GADA JAUNIEŠU NOMETŅU, KULTŪRAS UN SPORTA PROJEKTU KONKURSU MĒRĶI (87.51 KB)

NOLIKUMS (170.21 KB)

KULTŪRAS UN SPORTA PROJEKTU PIETEIKUMA VEIDLAPA (112.00 KB)

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU RĪKOŠANAS PROJEKTU PIETEIKUMA VEIDLAPA (73.50 KB)

Vērtēšanas kritēriji (134.92 KB)

Atskaites forma (44.00 KB)

***

2020.gada projektu konkursu rezultāti (1.26 MB)

2019.gada projektu konkursu rezultāti (135.99 KB)

2018.gada projektu konkursu rezultāti (214.24 KB)

2017.gada projektu konkursu rezultāti (124.74 KB)

***

Valmieras pilsētas pašvaldības īstenotie projektu konkursi:

  • Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss,
  • Kultūras projektu konkurss,
  • Sporta projektu konkurss.