A A A

AS "Valmieras Enerģija"

 

 

Akciju sabiedrība "Valmieras Enerģija" dibināta 1999. gadā, un tās pamatdarbība ir siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, kā arī karstā ūdens sagatavošana. Saražoto siltumenerģiju AS "Valmieras Enerģija" piegādā SIA "Valmieras ūdens", kas savukārt ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus. Pateicoties veiktajiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem laikā no 2007.gada līdz 2017.gadam, gan arī pārdodot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju un nosedzot daļu patērētās dabas gāzes izmaksu, uzņēmums spēja nodrošināt vienu no zemākajiem siltumenerģijas ražošanas tarifiem valstī.

AS "Valmieras Enerģija" enerģiju patlaban ražo katlumājās Rīgas ielā un Dzelzceļa ielā. Tās darbojas vienotā automatizētā vadības sistēmā. 2015.gada maijā ekspluatācijā tika nodota jauna biomasas katlumāja Dzelzceļa ielā 7.

Akcionāri:

SIA "Adven Latvia" - 52,15%
Valmieras pilsētas pašvaldība - 47,85%

Valde:

Valdes loceklis - Māris Kānītis
Valdes loceklis - Egils Kampuss

Kontaktinformācija:

E-pasts: valmiera@adven.com
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201

Rekvizīti:

PVN reģ. Nr.: LV44103016580
Banka: AS "Citadele banka”
Konta Nr. LV67PARX0015704350003
Bankas kods: PARXLV22