A A A

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa

ZĪMOLVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 
Tālr.: 64207136
Fakss: 64207125
E-pastsinfo@valmiera.lv

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.


ZĪMOLVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Nodaļas mērķi:

 • veicināt Valmieras pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību, aktualitātēm, domes lēmumiem, kā arī pilsētas tūrisma piedāvājumu Valmierā un tās apkārtnē.

Nodaļas vispārējie uzdevumi:

 • sadarbībā ar pašvaldības vadību, izstrādāt un noteikt pašvaldības mērķus un uzdevumus komunikācijas, tūrisma un ārējo sakaru jomās;
 • izstrādāt pašvaldības iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju, kā arī aktivitāšu plānu kārtējam kalendāram gadam;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālā viedokļa paušanu un informācijas izplatīšanu medijos;
 • sniegt pašvaldības domes apstiprinātos maksas pakalpojumus;
 • sagatavot lēmumu projektus pašvaldības domes sēdēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • savā darbībā sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm.

Uzdevumi sabiedrisko attiecību jomā:

 • organizēt preses konferences un citus mediju pasākumus;
 • veikt preses publikāciju analīzi;
 • nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi;
 • veikt sabiedriskās domas izpēti par pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • nodrošināt pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālo apbalvojumu „Gada valmierietis”, „Goda valmierietis”, „Pateicība” sagatavošanu;
 • nodrošināt portāla www.valmiera.lv satura veidošanu;
 • veicināt iekšējo komunikāciju pašvaldībā, uzturēt un attīstīt iekštīklu mana.valmiera.lv;
 • sagatavot izdošanai pašvaldības informatīvo izdevumu;
 • veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
 • apzināt un uzturēt datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām Valmieras pilsētā;
 • organizēt tādus pasākumus, kas veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās darbībās;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu;
 • nodrošināt pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu.

Uzdevumi vides komunikācijas jomā:

 • izstrādāt vidēja termiņa pašvaldības vides komunikācijas stratēģiju, ikgadējo aktivitāšu plānus un īstenot tos;
 • apkopot un sistematizēt informāciju par Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā īstenotajiem vides komunikācijas pasākumiem;
 • koordinēt, popularizēt un veicināt jaunu vides komunikācijas pasākumu īstenošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • koordinēt vides izglītības aktivitātes mērķgrupai (skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm u.c.);
 • plānot un ieviest pašvaldības iniciētas vides izglītības aktivitātes mērķgrupām (pasākumi, kampaņas u.tml.);
 • piedalīties sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātēs, kuras īsteno citas iestādes, organizācijas, uzņēmumi; savas kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldību tajās;
 • nodrošināt informācijas plūsmu vides un dabas aizsardzības jautājumiem starp pašvaldību un sabiedrību;
 • sagatavot un izdot izglītojošas informācijas materiālus vides izglītības jomā;
 • veicināt videi draudzīgas rīcības pasākumu ieviešanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās;
 • savas kompetences ietvaros iesaistīties iniciatīvās un projektos saistītos ar vides komunikāciju.

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums  (aktualizēts 29.11.) (6.08 MB)